ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα μέτρα στήριξης κάλυψαν το 84% των μικρομεσαίων

Το 17% των ΜμΕ έχει επανέλθει στα επίπεδα πωλήσεων του 2019

Τα μέτρα στήριξης κάλυψαν το 84% των μικρομεσαίων

Στα επίπεδα πωλήσεων του 2019 έχει επανέλθει ήδη το 17% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ένα 50% εκτιμά ότι θα επανακάμψει εντός της επόμενης διετίας. Αυτό προκύπτει από έρευνα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ουσία δείχνει ότι τα μέτρα στήριξης που εφάρμοσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας πρόσφεραν ισχυρό «δίχτυ ασφαλείας» στις επιχειρήσεις –τουλάχιστον έως τώρα– και απέτρεψαν τα χειρότερα. Η ανάκαμψη πάντως για το 1/3 των ΜμΕ εκτιμάται ότι θα επέλθει σε περισσότερο από τρία χρόνια, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να επηρεάζονται εντονότερα καθώς το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνες αγγίζει το 41% (έναντι 33% τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις).

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΤΕ, το 52% των ΜμΕ κατάφερε μέσω των μέτρων να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του, ενώ σε ικανοποιητικό βαθμό ωφελήθηκε άλλο ένα 15%. Μόλις 17% των ΜμΕ δήλωσε ότι δεν βοηθήθηκε επαρκώς, ενώ έκανε χρήση των μέτρων. Αθροιστικά τα μέτρα στήριξης κάλυψαν το 84% των ΜμΕ (έναντι 80% του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ). Η προτίμηση των ΜμΕ ως προς τον τρόπο άντλησης ρευστότητας εμφανίζει αποκλίσεις αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να προτιμούν την επιστρεπτέα προκαταβολή και τις μεσαίες τον δανεισμό με ευνοϊκούς όρους.

Η αποτελεσματική στήριξη που έλαβαν οι ΜμΕ από τα μέτρα επιβεβαιώνεται και από άλλους δείκτες χρηματοοικονομικής αντοχής, όπως:

– Το ποσοστό επιχειρήσεων με έντονο πρόβλημα ρευστότητας διατηρήθηκε σχετικά σταθερό εν μέσω πανδημίας (της τάξης του 15%), με μικρή επιδείνωση σε μικρές επιχειρήσεις – οι οποίες παρέμειναν ωστόσο σε καλύτερη θέση συγκριτικά με τα επίπεδα της προηγούμενης οικονομικής κρίσης.

– Τις χρεοκοπίες επιχειρήσεων, καθώς βάσει επίσημων στοιχείων το 2020 (έτος που το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,2%) καταγράφηκαν 23% λιγότερες λήξεις επιχειρήσεων σε σχέση με το 2019.

Από την έρευνα της ΕΤΕ προκύπτει ότι τα μέτρα στήριξης είχαν ως αποτέλεσμα οι ΜμΕ να παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικές, με το 67% να είναι πλέον ικανό να λειτουργήσει απρόσκοπτα δίχως την παροχή στήριξης και το οποίο παράγει τα 4/5 της προστιθέμενης αξίας του τομέα. «Υπό αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται καλύτερες προοπτικές όσον αφορά την αναπτυξιακή πορεία των ΜμΕ μετά το τέλος της πανδημίας, καθώς διασφαλίζεται ότι δεν θα παρεκκλίνουν σημαντικά από τα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους και θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της επόμενης μέρας», τονίζεται στην έρευνα.

Πρόσφατη μελέτη πάντως, επίσης της ΕΤΕ, κατέδειξε ότι αν και δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης των ΜμΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης, καθώς μόλις το 14% των ΜμΕ δηλώνει πλήρη γνώση των επιμέρους δράσεων του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης.