ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων για την «Inform Π. Λύκος»

Αύξηση πωλήσεων για την «Inform Π. Λύκος»

Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων κατά 3,2%, στα 34,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισε η εταιρεία πληροφορικής «Inform Π. Λύκος» το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2020, με τον τζίρο στην Ελλάδα, που έχει περιοριστεί κατά 400.000 ευρώ, να διαμορφώνεται σε 13,1 εκατ. ευρώ. Κατά το πρώτο εξάμηνο καταγράφηκε απώλεια εσόδων 1,6 εκατ. ευρώ από κλάδους κυρίως του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται από την πανδημία, όπου όμως ήδη υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης για το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Υπήρξε ακόμη καθυστέρηση ανανέωσης τραπεζικών καρτών ύψους 500.000 ευρώ, που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Ωστόσο, τις όποιες απώλειες η εισηγμένη, που παρέχει υπηρεσίες ταχυδρόμησης και διανομής, αντιστάθμισε αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο στην ταχυδρομική υπηρεσία, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Στη Ρουμανία, τα έσοδα ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ (+6,6%).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ebitda) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ (-7,1%), ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ήταν 0,11 εκατ. ευρώ έναντι 0,36 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, έχοντας υποχωρήσει κατά 0,25 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τις ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές, υποχώρησαν σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 21,4 εκατ. ευρώ, από 20,6 εκατ. ευρώ και 18,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 και στα τέλη του 2020, αντίστοιχα. Η αύξηση σε σχέση με το 2020 αποδίδεται στην εξαγορά της κυπριακής εταιρείας Cloudfin έναντι 1,1 εκατ. ευρώ, στην αύξηση του ποσοστού της Inform στις εταιρείες Next Docs στη Ρουμανία κατά 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και στις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που πραγματοποίησε η εταιρεία.