ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεκόρ καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές σε όλο τον κόσμο

Το πρώτο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.070, συγκεντρώνοντας 190 δισ. ευρώ

Ρεκόρ καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές σε όλο τον κόσμο

Ρεκόρ εικοσαετίας κατέγραψε, κατά το δεύτερο τρίμηνο, ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών (IPO) και τα έσοδα από αυτές, παγκοσμίως, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της τριμηνιαίας παγκόσμιας έρευνας της EY για τις τάσεις των IPO. Οι δημόσιες εγγραφές παρουσίασαν ισχυρή δυναμική από το πρώτο τρίμηνο του 2021, η οποία συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας στις υψηλότερες επιδόσεις δεύτερου τριμήνου της τελευταίας εικοσαετίας, ως προς τον αριθμό των δημόσιων εγγραφών, αλλά και τα αντληθέντα κεφάλαια. 

Τους τρεις πρώτους μήνες της χρονιάς κυριάρχησαν οι δημόσιες εγγραφές μέσω εταιρειών εξαγορών ειδικού σκοπού (SPACs), ενώ κατά το δεύτερο τρίμηνο επέστρεψαν στο προσκήνιο οι παραδοσιακές δημόσιες εγγραφές, λόγω και της υψηλής ρευστότητας και των ισχυρών αποδόσεων των χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως. Συνολικά, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2021 πραγματοποιήθηκαν 1.070 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν 190 δισ. ευρώ σε έσοδα, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 150% και 215%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.

Στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEIA) υπήρξε αύξηση 325% και 430% του αριθμού των δημόσιων εγγραφών και των αντληθέντων κεφαλαίων αντιστοίχως. Πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή, κατά το πρώτο εξάμηνο συνολικά 323 δημόσιες εγγραφές, που συγκέντρωσαν 46 δισ. ευρώ. Με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να έχουν ξεπεράσει το τρίτο κύμα της πανδημίας, οι θετικές οικονομικές προοπτικές συνέβαλαν στη βελτίωση της διάθεσης των επενδυτών κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. 

Αυτό, κατά την EY, οδήγησε σε 227 δημόσιες εγγραφές (ετήσια αύξηση 383%), οι οποίες συγκέντρωσαν περίπου 40 δισ. ευρώ (ετήσια αύξηση 509%).
«Η σημαντική αύξηση των δημόσιων εγγραφών, που συνεχίστηκε και στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2021, ιδιαίτερα στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις επανόδου σε μια μορφή κανονικότητας. Υπάρχουν σήμερα πολλές εταιρείες ώριμες για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα. Για να προχωρήσουν με επιτυχία θα πρέπει να πείσουν τους επενδυτές ότι διαθέτουν την απαραίτητη ανθεκτικότητα έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και όραμα και στρατηγική για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης πολλαπλασιαστικής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», δήλωσε ο Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και επικεφαλής του τμήματος συμβούλων εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας.