ΑΝΑΛΥΣΗ

Η αποτελεσματικότητα των δημοσίων επενδύσεων φαίνεται στις θέσεις εργασίας

Ο καλύτερος τρόπος τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η αποτελεσματικότητα των δημοσίων επενδύσεων φαίνεται στις θέσεις εργασίας

Οι χώρες που ανακάμπτουν από την πανδημία θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα την αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας. Και ο καλύτερος τρόπος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Έρευνα του ΔΝΤ καταδεικνύει ότι όταν οι κυβερνήσεις δαπανούν σε υποδομές, ενισχύουν την απασχόληση. Στοιχεία των τελευταίων 19 ετών από 5.600 κατασκευαστικές εταιρείες από 27 προηγμένες χώρες και 14 αναδυόμενες αγορές, μας βοηθούν να μετρήσουμε το άμεσο αποτέλεσμα στην απασχόληση από δημόσιες δαπάνες 1 εκατ. δολ. σε υποδομές, με κριτήριο τα εισοδήματα των χωρών και τον τομέα, ήτοι στην ηλεκτροδότηση, στα οδικά δίκτυα, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στην υδροδότηση και την αποχέτευση.

Η ποσότητα θέσεων εργασίας εξαρτάται από την κινητικότητα των εργαζομένων, δηλαδή το πόσο εύκολο είναι να μετακινηθούν από τον έναν κλάδο στον άλλο, καθώς και από την ένταση εργασίας, δηλαδή από τις επιπτώσεις της εργασίας στην προμηθευτική αλυσίδα.

Λόγου χάριν, σε μια αναδυόμενη οικονομία με υψηλή κινητικότητα των απασχολουμένων και υψηλή ένταση εργασίας, δημιουργούνται σχεδόν 35 θέσεις εργασίας στην ύδρευση και τα έργα αποχέτευσης ανά 1 εκατομμύριο δολάρια σε επιπλέον επενδύσεις. Όπου παρατηρείται χαμηλή κινητικότητα και ένταση εργασίας, ο αριθμός μειώνεται στις σχεδόν 8 θέσεις.

Στις προηγμένες οικονομίες κονδύλια 1 εκατ. δολ. μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία κατά μέσο όρο 3 θέσεων εργασίας σε σχολεία και νοσοκομεία και άνω των 6 θέσεων στην ενέργεια. Στις αναπτυσσόμενες με χαμηλά εισοδήματα οι υπολογισμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι και κυμαίνονται  από 16 θέσεις εργασίας στα οδικά δίκτυα έως και 30 στην υδροδότηση και την αποχέτευση.

Για να το θέσουμε διαφορετικά, κάθε μονάδα δημόσιας επένδυσης σε έργα υποδομών τείνει στο να γεννά περισσότερες άμεσες θέσεις απασχόλησης στα δίκτυα ηλεκτροδότησης στις χώρες με υψηλά εισοδήματα και στην υδροδότηση και την αποχέτευση σε εκείνες με χαμηλά εισοδήματα.

Ενδεχομένως ο αντίκτυπος να ήταν πιο μεγάλος σε περιπτώσεις πράσινων επενδύσεων, κυρίως διότι πολλές θέσεις εργασίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν απαιτούν ανώτατη εκπαίδευση. Ανά 1 εκατ. δολάρια, που επενδύεται, σχεδόν 5-10 θέσεις θα δημιουργηθούν δυνητικά στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, 2-12 θέσεις στα κτίρια υψηλής ενεργειακής επάρκειας, καθώς και 5-14 θέσεις στην πράσινη παροχή ύδατος και αποχέτευση διά μέσου ανακύκλωσης και επαρκών γεωργικών αντλιών.

Τέλος, απασχόληση δημιουργείται και στην έρευνα και την ανάπτυξη, αν και αποκλειστικά αυτές αφορούν εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης – ανά 1 εκατομμύριο δολάρια ανακύπτουν σχεδόν 4 θέσεις. Οπως φαίνεται, οι κρατικές επενδύσεις σε υποδομές μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στην τόνωση της απασχόλησης.

* Ο κ. Mariano Moszoro είναι οικονομολόγος του ΔΝΤ. Το άρθρο δημοσιεύεται στο ιστολόγιο του ΔΝΤ.