Ποιους συμφέρει η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας για να αυξηθεί η σύνταξη

Ποιους συμφέρει η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας για να αυξηθεί η σύνταξη

4' 8" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας προκειμένου να αυξηθεί η ανταποδοτική σύνταξη συμφέρει περισσότερο όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης και έως 40, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η απόσβεση του κόστους μπορεί να φθάνει και τα 20 έτη. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι ειδικοί, επισημαίνοντας ότι το κέρδος είναι συνάρτηση των συνολικών ετών ασφάλισης και του κόστους εξαγοράς.  

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας είναι ο μόνος πλασματικός χρόνος που μπορεί να εξαγοραστεί ώστε να συνυπολογιστεί σε οποιαδήποτε κατηγορία συνταξιοδότησης ανδρών και να οδηγήσει σε αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης. Ετσι, κυρίως κοντά στο τέλος του έτους, που συνήθως οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησής τους, πολλές φορές η εξαγορά ή όχι της στρατιωτικής θητείας προβληματίζει όσους βρίσκονται σε αυτήν τη θέση. 

Μιλώντας στην «Κ» ο εξειδικευμένος σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης δικηγόρος Δημήτρης Μπούρλος επισημαίνει ότι εκείνο που πρέπει να υπολογισθεί για να καταλήξει κάποιος στο συμπέρασμα που θέλει είναι το κόστος εξαγοράς σε σχέση με τη συνταξιοδοτική ωφέλεια. Πρέπει δηλαδή να υπολογισθεί ποιο είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αποσβέσει τη δαπάνη εξαγοράς. Μάλιστα, ο γνωστός δικηγόρος παραθέτει σχηματικά παραδείγματα συνδυασμού συντάξιμων αποδοχών με έτη ασφάλισης, ώστε να έχει κάποιος καλύτερη προσέγγιση στο θέμα.

Αν κάποιος έχει συντάξιμες αποδοχές 1.200 ευρώ και εξαγοράσει δύο έτη στρατού θα δαπανήσει 5.760 ευρώ. Αν συνταξιοδοτείται με 20 έτη ασφάλισης (πλέον των δύο του στρατού) θα λάβει σύνταξη 597 ευρώ. Αν δεν εξαγόραζε τον στρατό, η σύνταξή του θα ήταν 574 ευρώ. Αρα η μηνιαία ωφέλειά του από την εξαγορά θα είναι 23 ευρώ στη σύνταξή του. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα κάνει απόσβεση σε 250 μήνες, δηλαδή σε περίπου 20 χρόνια. 

Με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές με αντίστοιχους υπολογισμούς, κάποιος με 30 έτη ασφάλισης (χωρίς τα δύο του στρατού) θα έχει ωφέλεια στη μηνιαία σύνταξή του (από τα 30 στα 32 έτη) κατά 48 ευρώ. Επομένως, ο ασφαλισμένος θα αποσβέσει το κόστος εξαγοράς σε 120 μήνες, δηλαδή σε περίπου δέκα χρόνια.

Επίσης, με τα ίδια δεδομένα αποδοχών, κάποιος που έχει 38 έτη ασφάλισης και προσθέτει με εξαγορά στρατού δύο έτη, φθάνοντας έτσι τα 40 συνολικά, θα έχει ωφέλεια στη μηνιαία σύνταξή του κατά 62 ευρώ. Ο ασφαλισμένος αυτός θα κάνει απόσβεση σε περίπου επτάμισι χρόνια.
Εξετάζοντας περίπτωση ασφαλισμένου με 2.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, που το κόστος εξαγοράς για δύο έτη στρατού ανέρχεται σε 9.600 ευρώ, βλέπουμε ότι:

α. Στην κατηγορία από 20 σε 22 έτη ασφάλισης θα κάνει απόσβεση σε περισσότερο από 20 έτη.

β. Στην κατηγορία από 30 σε 32 έτη ασφάλισης θα κάνει απόσβεση σε περίπου δέκα χρόνια.

γ. Τέλος, στην κατηγορία από 43 σε 45 έτη ασφάλισης θα κάνει απόσβεση σε περίπου 40 χρόνια και αυτό βεβαίως ακριβώς επειδή πάνω από τα 40 έτη ασφάλισης οι συντελεστές αναπλήρωσης αυξάνονται ελάχιστα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπούρλο, η απόσβεση του κόστους εξαγοράς κάτω από τα 30 και πάνω από τα 40 χρόνια ασφάλισης απαιτεί σημαντική πάροδο χρόνου. Πλησιάζοντας τα 40 η απόσβεση γίνεται ταχύτερα, δηλαδή περίπου στα επτάμισι χρόνια. Βέβαια, στα παραδείγματα οι συντάξιμες αποδοχές είναι ίδιες με τις αποδοχές εξαγοράς, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις δεν ισχύει.  

Να σημειωθεί, επίσης, ότι το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας έχει καταργηθεί για τους ήδη συνταξιούχους καθώς και για τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, σε περίπτωση θανάτου. 

Η σχετική αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, σε καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης ή σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου που ο ασφαλισμένος κατέστη συνταξιούχος.

Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Στην περίπτωση που η απασχόληση δεν είναι πλήρης, τότε ανάγεται σε πλήρη απασχόληση και υπολογίζεται στις αποδοχές που αντιστοιχούν σε αυτήν.

Ειδικά για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες), με βάση και την πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, από 1.1.2020 η μηνιαία εισφορά εξαγοράς υπολογίζεται σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Προσοχή όμως. Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης) που κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης χρόνου με εξαγορά έχουν ενταχθεί στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία, δεν μπορούν να πληρώσουν ποσό μικρότερο από την 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Το ίδιο ισχύει και για τις μητέρες που έχουν μείωση κατά 50% στις καταβαλλόμενες εισφορές. Η εξαγορά υπολογίζεται σε ολόκληρο το ασφάλιστρο.  
Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης εξαγοράς πλασματικών ετών;

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:

α. Εφάπαξ, μέσα σε 3 μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.  

β. Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

γ. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, παρακρατείται κάθε μήνα ποσό ίσο με το 25% του ποσού της σύνταξης, μέχρι και την εξόφληση.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή