ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή φόρων μέσω επιδότησης παγίων δαπανών

Πληρωμή φόρων μέσω επιδότησης παγίων δαπανών

Σε δύο βήματα γίνεται η διαγραφή των φορολογικών οφειλών για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών και επιλέγουν να το αξιοποιήσουν γι’ αυτόν τον σκοπό.

To πρώτο βήμα για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι να προσδιορίσουν το ποσό που επιθυμούν να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών. Τα στοιχεία ελέγχονται καθημερινά από την ΑΑΔΕ με αυτοματοποιημένο τρόπο και διαπιστώνεται αν οι δικαιούχοι εμφανίζουν στο Taxis οφειλές φόρων (εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.τ.λ.) που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν το β΄ εξάμηνο του 2021.

Το δεύτερο βήμα είναι η αυτόματη εξόφληση των οφειλών με το ποσό της επιδότησης που δικαιούται η επιχείρηση, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού αυτού.

Η πλατφόρμα «myBusiness-Support» παρέχει διαρκή ενημέρωση στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην επιδότηση παγίων δαπανών για τα εξής:

• Το αρχικό ποσό που η επιχείρηση επέλεξε να διαθέσει για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών.

• Τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών (είδος φόρου, χρόνος εξόφλησης).

• Το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό προς εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, έστω ότι μια επιχείρηση δικαιούται συνολικό ποσό επιδότησης παγίων δαπανών 10.000 ευρώ και με την αίτησή της επιλέγει να διατεθεί για την εξόφληση παγίων δαπανών το 40%, ήτοι 4.000 ευρώ.

Από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ μηνός Ιουλίου, από την οποία προκύπτει φόρος προς καταβολή 2.500 ευρώ. Το σύστημα προχωράει στην εξόφληση του φόρου αυτού, μειώνοντας ισόποσα το διαθέσιμο ποσό για επόμενη εξόφληση φορολογικών οφειλών σε 4.000 – 2.500 = 1.500 ευρώ.

Στην εφαρμογή της επιδότησης παγίων δαπανών της πλατφόρμας «myBusinessSupport» η επιχείρηση μπορεί να λάβει ενημέρωση για τα παραπάνω και να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιο είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο της επιδότησης που θα αξιοποιηθεί αυτόματα για την εξόφληση φόρων.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι μεταξύ της υποβολής δηλώσεων και της εμφάνισης των οφειλών από τις δηλώσεις στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο «myTAXISnet» μεσολαβούν ορισμένες ώρες. Συνεπώς, συνιστά στις επιχειρήσεις να υποβάλουν τις δηλώσεις για τους φόρους που μπορούν να εξοφληθούν από την επιδότηση παγίων δαπανών το αργότερο δύο ημέρες πριν από την προθεσμία καταβολής του φόρου.