ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περαιτέρω βελτίωση του κλίματος για την οικονομία

Υποχωρεί ο δείκτης «φόβου», μειώνεται η αβεβαιότητα σύμφωνα με το ΚΕΠΕ

Περαιτέρω βελτίωση του κλίματος για την οικονομία

Mείωση της αβεβαιότητας και ενίσχυση των προσδοκιών για μια θετική πορεία της οικονομίας καταδεικνύουν οι δείκτες για την παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας που δημοσιεύει κάθε μήνα το ΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ), που παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, τον Μάιο του 2021 σημείωσε σημαντική άνοδο για τρίτη συνεχόμενη περίοδο, ξεπερνώντας πλέον το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2018, καθώς η χώρα έβγαινε από το μνημόνιο. «Η εν λόγω εξέλιξη», σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, «αντανακλά τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των προσδοκιών και την ιδιαίτερα θετική πορεία των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα. Συνεπώς, ο ΣΔΠ παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την επανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ως αποτέλεσμα της βαθμιαίας άρσης των περιοριστικών μέτρων και της συνεπαγόμενης επαναλειτουργίας όλων των κλάδων της οικονομίας, καθώς και της προόδου αναφορικά με τον εμβολιασμό των πολιτών. Ωστόσο, σημαντική παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με τη συνολική εξέλιξη της πανδημίας και των συνδεόμενων μεταλλάξεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, αποτελώντας έναν παράγοντα ο οποίος δύναται να επηρεάσει εκ νέου το οικονομικό κλίμα και περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ, καθώς η ενσωμάτωση των νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων και να παράσχει επιπρόσθετες ενδείξεις για την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας».

Ο δεύτερος δείκτης είναι ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας ΚΕΠΕ GRIV ή δείκτης «φόβου», που αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. LargeCap. Οπως σημειώνει η ανακοίνωση του ΚΕΠΕ, «η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Αύγουστο του 2021 φτάνοντας το 24,26% στις 31.8.2021 από 25,31% στις 30.7.2021. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,77%. Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2021 η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε σε 24,49% από 24,81% τον Ιούλιο του 2021. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς».