Επιδοτήσεις: Τρίτη πρόσκληση ενίσχυσης επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια

Επιδοτήσεις: Τρίτη πρόσκληση ενίσχυσης επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια

3' 0" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα: α) 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» και β) 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Πρόκειται για τη 3η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 3ης πρόσκλησης για το Μέτρο 3.2.2 ανέρχεται σε 9,8 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε:

Παραγωγικότητα: αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.

Διαφοροποίηση: αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.

Εκσυγχρονισμό: αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον κλάδο.

Υγεία των ζώων: αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Ποιότητα των προϊόντων: αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
Αποκατάσταση: αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.

Συμπληρωματικές δραστηριότητες: αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 3ης πρόσκλησης για το Μέτρο 4.2.4 ανέρχεται σε 200.000 ευρώ περίπου, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε:

– Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

– Επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιλέξιμες ενέργειες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι στόχοι των Μέτρων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως:

• Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.

• Εκσυγχρονισμό ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.

• Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.

• Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.

• Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

• Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμοι φορείς

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:

– Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

– Εχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.

– Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

 Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Ειδικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης. Επιπλέον, τα έργα που υλοποιούνται στα «απομακρυσμένα ελληνικά νησιά» λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

Ποσοστά χρηματοδότησης

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 έως 3.000.000 ευρώ, ενώ ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – ημερομηνία εξόφλησης τελευταίου τιμολογίου δαπανών), ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2023, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Και τα δύο Μέτρα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, την περιοχή υλοποίησης του έργου καθώς και την κατηγορία του δικαιούχου, από 30% έως 85% για ιδιώτες και οργανώσεις παραγωγών/συλλογικούς φορείς.

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι δαπάνες από 29.2.2020.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: https://alieia.gr/proskliseis/.   

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 15.10.2021.
 
* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή