Μια επένδυση-ορόσημο ενισχύει την Ελληνική τροχιά ανάπτυξης

Μια επένδυση-ορόσημο ενισχύει την Ελληνική τροχιά ανάπτυξης

Πολλαπλά τα οφέλη και για την τοπική κοινωνία.

Μια σειρά από οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την Ελλάδα αλλά και ειδικότερα για την τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιείται, προβλέπονται στο νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός. Η εταιρεία, που λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, προσφάτως υπέγραψε νέα επενδυτική συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο για την πλήρη ανάπτυξη των μεταλλείων κίνηση που ανοίγει το δρόμο για την υλοποίση του αναβαθμισμένου επενδυτικού της σχέδιου, ενισχύοντας την πορεία της Ελλάδας προς την ανέλιξη μετά από την πολυετή οικονομική και κοινωνική κρίση.

Μια επένδυση-ορόσημο ενισχύει την Ελληνική τροχιά ανάπτυξης-1

Η νέα επενδυτική συμφωνία προβλέπει επενδύσεις ύψους άνω του $1,9 δισ. για την αναβάθμιση των υφιστάμενων καθώς και την ανάπτυξη νέων υποδομών, ενώ αναμένεται στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, η δημιουργία και διατήρηση 3.000 καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, με προτεραιότητα στις προσλήψεις από το Δήμο Αριστοτέλη. Συνολικά, αναμένεται να δημιουργηθούν 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, προβλέπεται να διατεθούν περί τα €3,5 δισ. για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές κινήσεις από την Eldorado Gold, μητρική εταιρεία της Ελληνικός Χρυσός, προκειμένου να μπει το έργο σε τροχιά υλοποίησης και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα εποχή για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας και της τοπικής κοινωνίας της Χαλκιδικής.

Μια επένδυση-ορόσημο ενισχύει την Ελληνική τροχιά ανάπτυξης-2

Σημαντικός παράγοντας – που αποτελεί και δέσμευση για την εταιρία, απαρχής της λειτουργίας της στη χώρα μας – αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος. Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει και λειτουργεί με βασική προτεραιότητα την προστασία και την παράλληλη αποκατάσταση των επηρεαζόμενων περιοχών είτε από τη δραστηριότητα της, είτε από χρήσεις προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλλείων, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και την αποκατάσταση της γης εντός και γύρω από τα μεταλλεία, προκειμένου να παραδοθεί άρτια στην τοπική κοινωνία. 

Μια επένδυση-ορόσημο ενισχύει την Ελληνική τροχιά ανάπτυξης-3

Πιστή στη δέσμευση αυτή, το νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας προβλέπει αυξημένες επενδύσεις για την περιβαλλοντική προστασία και αποκατάσταση. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται η σημαντική μείωση 40% στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου στις Σκουριές, με τη χρήση της προηγμένη τεχνολογίας της Ξηρής Απόθεσης, καθώς και η αναβάθμιση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα με πρόσθετη χωρητικότητα σε έναν ενιαίο, προστατευμένο χώρο. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, με την κατασκευή νέας μονάδας κατεργασίας νερού, αξίας 130+εκ, αλλά και αντιπλημμυρικής οχύρωσης όλων των εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, μέσω εξειδικευμένων συστημάτων η Ελληνικός Χρυσός μεριμνά για τη διαχείριση Αέρα-Θορύβου-Σκόνης, ενώ με το βραβευμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 400+ σημείων, επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση 24/7 όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων εντός και γύρω από τα μεταλλεία.

Μια επένδυση-ορόσημο ενισχύει την Ελληνική τροχιά ανάπτυξης-4

Έως τα τέλη του 2021 αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί η αναθεώρηση της μελέτης βιωσιμότητας, βάσει της οποίας θα προσδιοριστεί το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης στις Σκουριές, ενώ η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί να υποβάλει νέα, επικαιροποιημένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η πολλαπλώς επωφελής ανάπτυξη είναι πρώτιστης σημασίας για την Ελληνικός Χρυσός, με την επένδυση να στηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, αξιοποιώντας τον ορυκτό πλούτο με υπευθυνότητα και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία, μέσω επενδύσεων για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στο νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ακόλουθο βίντεο: