Σταθερά τα έσοδα στα 137,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021 για τον ΑΔΜΗΕ

Σταθερά τα έσοδα στα 137,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021 για τον ΑΔΜΗΕ

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 40,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,9% από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020

2' 5" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ανθεκτικότητα στις λειτουργικές επιδόσεις και στην καθαρή κερδοφορία και επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος παρουσίασε ο ΑΔΜΗΕ το α΄ εξάμηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 137,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο 2020. Τα έσοδα από το ενοίκιο συστήματος μεταφοράς ανήλθαν στα 130,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 0,3%, έναντι 131,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν οριακά κατά 0,2% σε ετήσια βάση, σε 96,7 εκατ. ευρώ έναντι 96,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 94,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α΄ εξαμήνου 2020, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) Πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,3 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2020.

β) Απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,9 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 10,5% και ανήλθε στα 47,9 εκατ., έναντι 53,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 12,5% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 15,8%, έναντι 54,0 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 41,9 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 22,5%, έναντι 54,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η συγγενής εταιρεία (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) στην Τράπεζα της Ελλάδος, με παράλληλη μείωση του επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ επίσης το α΄ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική συνεισφορά από το έκτακτο έσοδο που προέκυψε από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου δανείων ποσού 3,2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 40,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,9%, έναντι 39,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, με την αύξηση να οφείλεται στη θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή για τον όμιλο και την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Το Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε κατόπιν της συμφωνίας μετόχων στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να εισπράξει μέρισμα ποσού 21,4 εκατ. ευρώ.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή