ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και βρεφονηπιακοί σε εταιρείες

Πακέτο δράσεων ύψους 2,6 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και βρεφονηπιακοί σε εταιρείες

Εμβληματικές δράσεις, όπως η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και η ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΦΚΑ, αλλά και καινοτόμες παρεμβάσεις, όπως ο θεσμός του προσωπικού βοηθού σε άτομα με αναπηρία και η δημιουργία μίνι βρεφονηπιακών σταθμών εντός των μεγάλων επιχειρήσεων, περιλαμβάνει το πακέτο δράσεων του υπουργείου Εργασίας που θα χρηματοδοτηθεί με 2,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.  

Εως το 2025

Πρόκειται για δράσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους, θα ολοκληρωθούν όμως εντός των επόμενων ετών και έως το 2025, κι όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση, απευθύνονται σε 3,9 εκατομμύρια ασφαλισμένους και 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εχουν, δε, σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμπληρωματικές των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ για την κοινωνική πολιτική, ώστε συνολικά να υλοποιηθούν δράσεις κόστους 5 δισ. ευρώ.

Κεντρικό ρόλο στο νέο «πρόγραμμα για τους πολλούς»αναμένεται να διαδραματίσει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς στην πλήρη εφαρμογή της κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί τις ώρες εργασίας του καθώς και το πώς αυτές δηλώνονται και πληρώνονται από τον εργοδότη του. Σε πρώτη φάση, εντός του επόμενου διαστήματος, θα υπάρξει μια νέα εφαρμογή του «Εργάνη» που θα λειτουργήσει ως πρόδρομος της ψηφιακής κάρτας. Με αυτή την ψηφιακή εφαρμογή (Εργάνη web app) οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνουν οι εργοδότες τους. Παράλληλα θα «τρέξει»διαγωνισμός ώστε το πρώτο εξάμηνο του 2022 να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σε ορισμένους μεγάλους κλάδους της οικονομίας και θα ακολουθήσει η σταδιακή επέκταση του μέτρου στο σύνολο της αγοράς εργασίας. Ο προϋπολογισμός είναι 8 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι περισσότεροι από 2 εκατ. μισθωτοί.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και βρεφονηπιακοί σε εταιρείες-1Στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ψηφιακά έργα συνολικού προϋπολογισμού 77 εκατ. ευρώ, βάσει του σχεδιασμού του υπουργείου Εργασίας, θα αλλάξουν την καθημερινότητα εργαζομένων και ασφαλισμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς Εργασίας και τα ψηφιακά έργα που αντιμετωπίζουν τις ριζικές παθογένειες του ΕΦΚΑ –μια από τις βασικές αιτίες των τεράστιων καθυστερήσεων στην έκδοση συντάξεων– που θα προχωρήσουν κατά προτεραιότητα. Ειδικά το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του ΕΦΚΑ και της εγκατάστασης νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, με βασικό στόχο την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, έχει προϋπολογισμό ύψους 44 εκατ. ευρώ και αναμένεται να «τρέξει»έως το 2024.

Κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να παρα- κολουθεί τις ώρες εργασίας του, καθώς και το πώς αυτές δηλώνονται από τον εργοδότη του.

Ξεχωριστό κεφάλαιο με δράσεις ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ αποτελεί η κατάρτιση και θα προωθηθούν αλλαγές με στόχο τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους σε μια αγορά εργασίας όπου οι ψηφιακές δεξιότητες θα είναι βασικό εργαλείο για τους εργαζομένους.

Αναλυτικά, βάσει του σχεδιασμού, αναμένεται να δοθεί 1 δισ. ευρώ για την κατάρτιση 500.000 πολιτών στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και σε αντικείμενα που αφορούν την πράσινη οικονομία, με στόχο να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας, όπως έχει αποκαλύψει η «Κ» προωθεί σχέδιο νόμου για την κατάρτιση, θεσμοθετώντας τη διαρκή αξιολόγηση και πιστοποίηση τόσο για τους παρόχους όσο και για τους καταρτιζομένους που ολοκληρώνουν τα προγράμματα.

Παράλληλα, δε, σχεδιάζονται και νέα προγράμματα – ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για τους ανέργους, με έμφαση σε ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και καινοτόμα πιλοτικά προγράμματα για τις παθητικές πολιτικές απασχόλησης (επιδόματα), με προϋπολογισμό 540 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 74.000 νέες θέσεις εργασίας με ρήτρα διατήρησης των θέσεων από τους εργοδότες για ένα διάστημα μετά το τέλος της κάθε δράσης.

Στην ενότητα της κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, προωθούνται πολιτικές κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, ΑμεΑ, άστεγοι), με συνολικό προϋπολογισμό 480 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, μέτρο προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων για βρέφη και νήπια, η εφαρμογή της κάρτας αναπηρίας, η οποία θα κάνει λιγότερο δύσκολη την καθημερινότητα των αναπήρων ιδιαίτερα σε σχέση με τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο (προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ με στόχο την ωφέλεια 180.000 ΑμεΑ), και η υλοποίηση του θεσμού του προσωπικού βοηθού ΑμεΑ, συνολικού προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ (στην πρώτη φάση εφαρμογής του θα ωφελήσει 1.000 ΑμεΑ και τους βοηθούς τους).

Στήριξη οικογένειας

Τέλος, στο πλαίσιο της εφαρμογής ίσων ευκαιριών για όλους, έχουν σχεδιαστεί δράσεις προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ για την προώθηση της ισότητας και τη στήριξη της οικογένειας και για την προστασία της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας. Ετσι, προωθούνται νέα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 12-15 ετών (10 εκατ. ευρώ για την ένταξη 9.000 παιδιών ανά έτος) και μίνι βρεφονηπιακοί σταθμοί εντός των μεγάλων επιχειρήσεων προκειμένου να διευκολύνεται η απασχόληση των νέων μητέρων (θα προσλαμβάνονται έως δύο άτομα, με επιδότηση για 2 χρόνια, ώστε να φυλάνε τα βρέφη των εργαζομένων εντός του χώρου εργασίας, με συνολικό προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ).  

Στο ίδιο πλαίσιο, τέλος, εντάσσονται και οι δράσεις στήριξης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για την ισότητα και τη διαφορετικότητα στους χώρους εργασίας, προϋπολογισμού 47 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να απευθυνθούν σε 1.600.000 εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.