ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι αστοχίες στη σύναψη των συμβάσεων κοστίζουν ακριβά στις επιχειρήσεις

oi-astochies-sti-synapsi-ton-symvaseon-kostizoyn-akriva-stis-epicheiriseis-561538894

Απώλεια εσόδων και ευκαιριών προκαλούν στις επιχειρήσεις οι αστοχίες στη σύναψη των συμβάσεων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του παγκόσμιου νομικού δικτύου της EY, EΥ Law, και του Center on the Legal Profession της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard. Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις χιλίων επαγγελματιών που ειδικεύονται στις συμβάσεις, καθώς και επικεφαλής νομικών διευθύνσεων και διευθύνσεων προμηθειών, εμπορικών συμβάσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης (business development), από όλο τον κόσμο, με τους περισσότερους να αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους κατέγραψαν απώλεια εσόδων εξαιτίας αναποτελεσματικότητας στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Τι αναφέρει έρευνα του παγκό- σμιου νομικού δικτύου της EY.

Η έρευνα αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακό κενό στις διαδικασίες διαχείρισης συμβάσεων (contract management). Το 60% των επιχειρήσεων ούτε απαιτεί από το προσωπικό του να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο κατά τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων, ούτε ζητάει την τήρηση κανόνων ή οδηγιών.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν μια προκαθορισμένη διαδικασία αρχειοθέτησης συμβάσεων μετά την εκτέλεσή τους, ενώ σχεδόν οκτώ στους δέκα αναφέρουν ότι δεν παρακολουθούν συστηματικά τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον, σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) των συμβάσεων δεν ελέγχονται ως προς τυχόν αποκλίσεις από τους τυπικούς όρους τους. Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις του δείγματος προσπαθούν να μεταβάλουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις συμβάσεις τους, η πλειονότητα όμως αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια.

«Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης, αλλά και οι κίνδυνοι που εκείνη αναλαμβάνει, επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Από τη διαπραγμάτευση και την εκτέλεσή τους μέχρι την ανανέωση ή τη λήξη τους, η διαχείριση των συμβάσεων απαιτεί αυστηρές και τυποποιημένες διαδικασίες και σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων. Η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι προϋποθέσεις συχνά δεν πληρούνται. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν στον μετασχηματισμό των αντίστοιχων λειτουργιών, δίνοντας έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις διαδικασίες και στην τεχνολογία, ώστε να έχουν καθαρή εικόνα των ωφελειών, των υποχρεώσεων και των κινδύνων που αναλαμβάνουν» δήλωσε, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Ειρηνικός Πλατής, εταίρος της συνεργαζόμενης με την ΕΥ Ελλάδος δικηγορικής εταιρείας «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες»