ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέχασαν να δηλώσουν μισθούς και συντάξεις του εξωτερικού

Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ χιλιάδες Ελληνες φορολογούμενοι – Τι πρέπει να κάνουν

Ξέχασαν να δηλώσουν μισθούς και συντάξεις του εξωτερικού

Χιλιάδες Ελληνες φορολογουμένους με εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις του εξωτερικού εντόπισε η φορολογική διοίκηση μέσω των στοιχείων που λαμβάνει κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση με τα εισοδήματα του εξωτερικού. Αμέσως μετά η εφορία θα εκδώσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα, επιβάλλοντας και τα πρόστιμα που αναλογούν στον καθέναν που «ξέχασε» να τα δηλώσει στην Ελλάδα.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 6ο Thessaloniki Summit ανέφερε ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός αξιοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνει από την αυτόματη ανταλλαγή πληροφορίων με άλλα κράτη, για να προσθέσει ότι «και πέρυσι και φέτος έχουμε εντοπίσει φορολογουμένους οι οποίοι είχαν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. στο εξωτερικό, τα οποία δεν τα είχαν δηλώσει. Τα στοιχεία αυτά μας ήρθαν από την ανταλλαγή πληροφοριών και τους έχουμε ειδοποιήσει να έρθουν να τα δηλώσουν, δηλώντας ταυτόχρονα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να μειώνει τη φορολογική τους υποχρέωση».

Εξαιτίας της πανδημίας οι φορολογούμενοι δεν θα χρειαστεί να μεταβούν στις εφορίες, αλλά να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και συγκεκριμένα θα πρέπει να αποστείλουν τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, όπου θα διαπιστώνεται η κατάθεση των μισθών και των συντάξεων από τις επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού.

Οπως προκύπτει από εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, οι εφορίες θα κάνουν δεκτό «κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό για τον καθορισμό του τελικού φορολογητέου ποσού των συντάξεων αλλοδαπής, όπως το αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη από τον ασφαλιστικό οργανισμό της αλλοδαπής».

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση στην οποία τα δηλούμενα ποσά ταυτίζονται με τα ποσά που αναφέρονται στο email που έλαβε από τη φορολογική διοίκηση, δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών. Για τους φορολογουμένους με τα αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού που δεν θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, η ΑΑΔΕ ράβει κουστούμι φόρων με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία θα προσδιορίσει τον φόρο κατ’ εκτίμηση και μέχρι το τέλος του έτους θα στείλει τα εκκαθαριστικά στους φορολογουμένους. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών έχει ζητήσει στοιχεία προηγούμενων ετών από 54 χώρες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά ή οι επενδύσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί αφορούν:

1. Λογαριασμούς θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).

2. Καταθετικούς λογαριασμούς.

3. Ασφαλιστήρια συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον δηλωτέο λογαριασμό.

5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον δηλωτέο λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

Ολες οι πληροφορίες θα συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης), τον αριθμό του δηλωτέου λογαριασμού, τα στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Τόσο για τους προϋπάρχοντες λογαριασμούς όσο και για τους νέους λογαριασμούς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προσδιορίσουν την κατοικία των προσώπων, που μπορεί να γίνει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και, αν όχι, μέσω αυτοπιστοποίησης.