ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία ΣΕΒ με ΕΜΠ, «Δημόκριτο» για στήριξη έρευνας με υποτροφίες

Τις δυνάμεις τους ενώνουν οι διοικήσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του ΣΕΒ υπογράφοντας την Τρίτη δύο συμφωνίες συνεργασίας, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους νέους, φοιτητές και ερευνητές, όσο και για τις επιχειρήσεις.

Συνεργασία ΣΕΒ με ΕΜΠ, «Δημόκριτο» για στήριξη έρευνας με υποτροφίες

Τις δυνάμεις τους ενώνουν οι διοικήσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του ΣΕΒ υπογράφοντας την Τρίτη δύο συμφωνίες συνεργασίας, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους νέους, φοιτητές και ερευνητές, όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν άμεσα υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες και δράσεις για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, και την ενίσχυση της προοπτικής και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Οι συμφωνίες με το ΕΜΠ και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» εμπεδώνουν την κοινή βούληση για πιο ουσιαστική διασύνδεση και συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων (όπως με την πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα βιομηχανικά διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, την πρακτική άσκηση σε μέλη του συνδέσμου, αλλά και την ακαδημία AIMinds σε συνεργασία με την SAS σε ΑΕΙ της χώρας).

Οι συμφωνίες εμπεδώνουν την κοινή βούληση για ουσιαστική διασύνδεση πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

Σηματοδοτούν τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων μεταξύ φορέων που βρίσκονται στην αιχμή της προσπάθειας τεχνολογικού μετασχηματισμού της βιομηχανίας, σύνδεσης της παραγωγής με τη γνώση και ουσιαστικής ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας ΕΜΠ – ΣΕΒ θα ξεκινήσει εντός του 2022 σειρά δράσεων όπως: ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της διδακτορικής έρευνας με υποτροφίες για διδακτορικά αλλά και η παρουσίαση της δραστηριότητας των εργαστηρίων του ΕΜΠ στην επιχειρηματική κοινότητα με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας που υπάρχουν στο ΕΜΠ.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται δράσεις διασύνδεσης ερευνητικών ομάδων του ΕΜΠ με τη βιομηχανία, μέσω της υπηρεσίας Innovation Ready του ΣΕΒ, ενώ προβλέπεται και η συνεργασία με το γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας του ΕΜΠ για τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού καινοτομίας σε επιλεγμένα πεδία της βιομηχανίας. Ως προς τη συμφωνία συνεργασίας του ερευνητικού οργανισμού ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με τον ΣΕΒ, αυτή θα υλοποιηθεί μέσα από δράσεις όπως: διασύνδεση και δικτύωση των ερευνητών με επιχειρήσεις για την ενίσχυση συνεργασιών έρευνας και ανάπτυξης και για την προώθηση της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικής τεχνογνωσίας. Παράλληλα, προβλέπεται η προβολή και προώθηση των προηγμένων υπηρεσιών και της ειδικής επιστημονικής τεχνογνωσίας που ο Δημόκριτος μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία καθώς και η ανάπτυξη προγράμματος βιομηχανικών υποτροφιών.