Επιδοτήσεις: Νέο πρόγραμμα για απασχόληση ανέργων σε Αττική, Νότιο Αιγαίο

Επιδοτήσεις: Νέο πρόγραμμα για απασχόληση ανέργων σε Αττική, Νότιο Αιγαίο

3' 17" χρόνος ανάγνωσης

Εκτός από τη δράση για την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (MΕΤ), η οποία είναι ανοικτή για κατάθεση αιτήσεων, από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε ότι «άνοιξε» παρόμοια δράση και στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται για τη δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στην Αττική και στο Νότιο Αιγαίο, με έμφαση στις γυναίκες», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, και συγκεκριμένα στην Αττική και στο Νότιο Αιγαίο. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα τις περιφερειακές ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά καθώς και τη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά τη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν τη δημιουργία των υπόλοιπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, «Δυνητικοί δικαιούχοι – ωφελούμενοι» της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις περιφερειακές ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης –ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού– είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελουμένου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μεικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.

Η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:

α) Για τις άνεργες γυναίκες (όλων των κατηγοριών), σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% του μοναδιαίου κόστους (έως 699,75 €/μήνα).

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

β) Για τους άνεργους άνδρες, ως εξής:

Για τους κοινούς άνεργους άνδρες (έως 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας και ηλικίας έως 49 ετών), σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του μοναδιαίου κόστους (έως 466,50 €/μήνα).

Για τους ανέργους 50 ετών και άνω, σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% του μοναδιαίου κόστους (έως 559,80 €/μήνα).

Για τους μακροχρόνια ανέργους, σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 65% του μοναδιαίου κόστους (έως 606,45 €/μήνα).

Για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω, σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του μοναδιαίου κόστους (έως 653,10 €/μήνα).

 Η ενίσχυση η οποία μπορεί να χορηγηθεί συνολικά σε μια ενιαία επιχείρηση από τη δράση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, ή των 100.000 ευρώ όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (de minimis).

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση  Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta ή του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τη 17η Φεβρουαρίου 2022.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT