Φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της απασχόλησης

Φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της απασχόλησης

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) παρέχει στις επιχειρήσεις φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης

2' 46" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) παρέχει στις επιχειρήσεις φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 71Δ του ΚΦΕ, οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) προσαυξημένες κατά ποσοστό 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε ετών, ανά θέση εργασίας.

Το κίνητρο αφορά την απασχόληση νέων έως τριάντα ετών και μακροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή των λοιπών ταμείων ανεργίας που εξομοιώνονται με τον ΟΑΕΔ, μέχρι και τον χρόνο πρόσληψής τους.

Για την ως άνω υπερέκπτωση πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:   

α) Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους.

β) Αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.

Ως μέσος όρος λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση πλήρους απασχόλησης, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, συμπεριλαμβανομένων και όσων προσλαμβάνονται για την κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών αναγκών της επιχείρησης ή με σχέση δανεισμού με την προϋπόθεση ότι το κόστος μισθοδοσίας βαρύνει τη δικαιούχο επιχείρηση.

Ειδικά σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, ο μέσος όρος των εργαζομένων στην προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία θα προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε κάθε μία από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις.

Για τον υπολογισμό των ανωτέρω κριτηρίων δεν προσμετρώνται:

α) Η συνταξιοδότηση εργαζομένου.

Η υπερέκπτωση παρέχεται και σε περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

β) Η καταγγελία σύμβασης κατόπιν υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του.

γ) Η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου.

δ) Η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.

Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου που μέχρι πρότινος εργαζόταν σε συνδεδεμένη εταιρεία με την εταιρεία που τον προσλαμβάνει και η πρώτη εταιρεία είχε κάνει χρήση του φορολογικού κινήτρου, το κίνητρο αυτό δεν μπορεί να χορηγηθεί και στη δεύτερη εταιρεία για τον υπάλληλο αυτόν.

Η εταιρεία στην οποία μετακινείται ο υπάλληλος μπορεί να εκπέσει τις προσαυξημένες εργοδοτικές εισφορές τα υπολειπόμενα έτη από το έτος μετακίνησης του υπαλλήλου με τις ως άνω προϋποθέσεις.

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση συγχώνευσης, για την προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία.

Η υπερέκπτωση παρέχεται, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και σε περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Επίσης, η προσαυξημένη έκπτωση, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους.

Ολα τα ανωτέρω στοιχεία  πρέπει να προκύπτουν από τις μισθοδοτικές καταστάσεις της επιχείρησης και τα λοιπά στοιχεία που τηρούνται βάσει της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, τα οποία θα προσκομίζονται σε περίπτωση ελέγχου, προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του κινήτρου. Επίσης, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να βεβαιώνουν την πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσω υπεύθυνης δήλωσης.

 * Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της AS network (www.asnetwork.gr).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT