Πόλεμος στην Ουκρανία: Μείωση δαπανών τεχνολογίας φέρνει η κρίση

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μείωση δαπανών τεχνολογίας φέρνει η κρίση

Βαριά σκιά στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας ρίχνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και οι διπλωματικές και οικονομικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο.

2' 25" χρόνος ανάγνωσης

Βαριά σκιά στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας ρίχνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και οι διπλωματικές και οικονομικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας και οι οικονομικές κυρώσεις, που επέβαλαν ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλες χώρες, θα επηρεάσουν δυσμενώς την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ (τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών) για τους επόμενους μήνες και χρόνια. Οι μισές εταιρείες, παγκοσμίως, επαναξιολογούν τα σχέδιά τους για τις δαπάνες τεχνολογίας φέτος. «Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η επακόλουθη διπλωματική και οικονομική αντίδραση έχουν οδηγήσει σε μια κρίσιμη καμπή την Ευρώπη και τον κόσμο. Το νέο γεωπολιτικό σενάριο θα επηρεάσει αναμφίβολα την παγκόσμια ζήτηση για δαπάνες ΤΠΕ τους επόμενους μήνες και χρόνια», όπως αναφέρει σε έρευνά της η International Data Corporation (IDC).

Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, οι μισές εταιρείες, που συμμετείχαν, επαναξιολογούν τα σχέδιά τους για τις δαπάνες τεχνολογίας το 2022. Μάλιστα, το 10% των επιχειρήσεων παγκοσμίως αναμένει ισχυρές προσαρμογές στα επενδυτικά του σχέδια για ΤΠΕ. Πάντως, ενώ η IDC αναμένει απότομη πτώση και αργή ανάκαμψη για τις δαπάνες ΤΠΕ σε Ρωσία και Ουκρανία, την ίδια στιγμή εκτιμά ότι ο παγκόσμιος αντίκτυπος αυτής της μείωσης θα είναι κάπως περιορισμένος. Σε συνδυασμό, οι δύο χώρες αντιπροσωπεύουν μόνο το 5,5% του συνόλου των δαπανών για τις ΤΠΕ στην Ευρώπη και το 1% παγκοσμίως.

Κατά τους αναλυτές, ο αντίκτυπος της κρίσης στο εμπόριο, στις αλυσίδες εφοδιασμού, στις ροές κεφαλαίων και στις τιμές ενέργειας θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, με αρνητικές συνέπειες τόσο στην περιφερειακή όσο και στη διεθνή αγορά ΤΠΕ. Αυτές οι συνέπειες είναι οι κάτωθι:

• Η σύγκρουση έχει σταματήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ουκρανία, ενώ η ρωσική οικονομία νιώθει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων. Αυτό θα επηρεάσει έντονα τις τεχνολογικές δαπάνες και στις δύο χώρες με διψήφια μείωση το 2022.

Το 10% των επιχειρήσεων παγκοσμίως αναμένει ισχυρές προσαρμογές στα επενδυτικά του σχέδια για ΤΠΕ.

• Οι αντιδράσεις για την εισβολή στην Ουκρανία θα έχουν ευρείες συνέπειες τόσο στις τιμές της ενέργειας όσο και στην ασφάλεια του εφοδιασμού, ιδιαίτερα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπου γίνονται ήδη αισθητές οι επιπτώσεις στους δείκτες τιμών. Οι περισσότερες χώρες θα χρειαστεί να επανεκτιμήσουν γρήγορα τα βραχυπρόθεσμα ενεργειακά τους σχέδια, επιταχύνοντας παράλληλα τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησής τους από ορυκτά καύσιμα.

• Περισσότερες από 100 πολυεθνικές έχουν θυγατρικές στην Ουκρανία και πολλές άλλες δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Η σύγκρουση έχει ήδη εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες προγραμματιστές από την Ουκρανία και οδήγησε στη μετεγκατάσταση υπηρεσιών και στις δύο χώρες.

• Οι οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στη διαθεσιμότητα ξένων πιστώσεων στη Ρωσία.

• Οι εξαγωγές τελικών προϊόντων και εξαρτημάτων τεχνολογίας στη Ρωσία θα επηρεαστούν σημαντικά από τις κυρώσεις, αλλά ο αντίκτυπος στις δυτικές εταιρείες θα είναι σχετικά μικρός, δεδομένου του μεγέθους της αγοράς. Οι εισαγωγές υλικών τεχνολογίας από τη Ρωσία και την Ουκρανία θα επηρεαστούν επίσης, ιδιαίτερα στον τομέα των ημιαγωγών, όπου οι προμήθειες αερίου νέον, παλλαδίου και C4F6, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τσιπ, θα μειωθούν σημαντικά.