Κέρδη 1 δισ. για τις τράπεζες από την άνοδοτων επιτοκίων

Κέρδη 1 δισ. για τις τράπεζες από την άνοδοτων επιτοκίων

Σημαντική ενίσχυση εσόδων από τόκους, ανοίγει ο δρόμος για διανομή μερίσματος

5' 48" χρόνος ανάγνωσης

Πρόσθετα κέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ περίπου από έσοδα τόκων θα αποδώσει στις ελληνικές τράπεζες η άνοδος του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 100-150 μονάδες βάσης έως και το 2023, δίνοντας ώθηση στην κερδοφορία, που αποτελεί και το «κλειδί» για την επίτευξη του στόχου για τη διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2022 ή του 2023, ανάλογα με την πολιτική που έχει εξαγγείλει κάθε τράπεζα.

Η ενίσχυση της βασικής πηγής των οργανικών εσόδων με κέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για καθαρή πιστωτική επέκταση έως και 10 δισ. ευρώ, αποτελεί πρόσθετο παράγοντα αισιοδοξίας για την εμπέδωση της κερδοφορίας και τη βελτίωση των αποτιμήσεων του τραπεζικού συστήματος, καθώς οι περισσότερες τράπεζες δεν έχουν ενσωματώσει την πρόβλεψη αυτή στα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν καταρτίσει μέχρι σήμερα και τα οποία προέβλεπαν ούτως ή άλλως μόνιμη επιστροφή στην κερδοφορία για το τρέχον έτος. Εκτός από την ώθηση που θα δώσει στη δυνατότητα επίτευξης των στόχων απόδοσης κεφαλαίου και της διανομής μερίσματος, δημιουργεί και ένα επιπλέον μαξιλάρι ασφαλείας στον δρόμο προς την πλήρη εξυγίανση των ισολογισμών τους και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη γεωπολιτική κρίση, που παραμένουν ακόμη άγνωστες.

Δημιουργείται ένα επιπλέον μαξιλάρι ασφαλείας στον δρόμο προς την πλήρη εξυγίανση των ισολογισμών τους.

Με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου, τα επιτοκιακά κέρδη για την Alpha Bank από την άνοδο των επιτοκίων στο 0,5%, από -0,5% που βρίσκεται σήμερα το βασικό επιτόκιο, υπολογίζονται στα 183 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτοξεύονται στα 279 εκατ. ευρώ εφόσον το επιτόκιο φτάσει στο 1,5%. Αντιστοίχως, στα 300 εκατ. ευρώ υπολογίζονται τα κέρδη για τη Eurobank από την άνοδο κατά 150 μονάδες βάσης, δηλαδή από το -0,5% στο 1,5%. Η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά τα επιτοκιακά κέρδη στα 160 εκατ. ευρώ από μια άνοδο των επιτοκίων στο 0,5%, με την προοπτική το όφελος να φτάσει τα 250 εκατ. ευρώ εάν το επιτόκιο φτάσει στο 1%. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι πρώτες 50 μονάδες βάσης –από το -0,5% στο 0%– θα ενισχύσουν τα επιτοκιακά έσοδά της κατά 80 εκατ. ευρώ, ενώ κάθε επιπλέον αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης θα προσθέτει 100 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τόκους.

Να σημειωθεί ότι το επιτοκιακό κέρδος αντανακλά το καθαρό όφελος που θα προκύψει από τη συνολική ανατιμολόγηση των στοιχείων ισολογισμού των τραπεζών, δηλαδή την ανατιμολόγηση τόσο του δανειακού χαρτοφυλακίου όσο και των καταθέσεων.

Οπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, τα επιτόκια καταθέσεων θα αυξηθούν επίσης, αλλά όχι με γεωμετρικό τρόπο, όπως θα συμβεί στο σκέλος των απαιτήσεων, που περιλαμβάνει τη συντριπτική πλειονότητα των δανείων που είναι συνδεδεμένα με το euribor 3μήνου. Με βάση τις ανακοινώσεις των τραπεζών, τα καταθετικά επιτόκια θα μείνουν σχεδόν ανεπηρέαστα από την άνοδο του βασικού επιτοκίου έως το 0,5% και θα αρχίσουν να αυξάνονται πάνω από αυτό το επίπεδο, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τα spreads των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή το «ισοζύγιο» επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Η Alpha ανακοίνωσε ότι θα περάσει το 80% τής επιπλέον αύξησης –πάνω από το 0,50%– στις προθεσμιακές καταθέσεις, ενώ πιο συντηρητικές ήταν οι ανακοινώσεις της Τράπεζας Πειραιώς, που ανακοίνωσε ότι θα περάσει το 50% της αύξησης. Με δεδομένο ότι τα υπόλοιπα των καταθέσεων που είναι σε προθεσμιακούς λογαριασμούς δεν ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ σε σύνολο 178 δισ. ευρώ που είναι οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, η επιβάρυνση που θα υπάρξει για τις τράπεζες από την άνοδο των επιτοκίων στις καταθέσεις προθεσμίας υπολογίζεται μικρή σε σχέση με το όφελος που θα έχουν από την ανατιμολόγηση του μεγαλύτερου μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου τους. Οπως μάλιστα εκτιμούν τραπεζικά στελέχη, δεδομένου ότι η ρευστότητα στο σύστημα θα παραμείνει υψηλή ακόμη και μετά το τέλος του Προγράμματος Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότητσης (TLTRO III) της ΕΚΤ, ο ανταγωνισμός στο μέτωπο των καταθέσεων θα παραμείνει «υπό έλεγχο» και τα επιτόκια στους λογαριασμούς προθεσμίας εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν το 1%, από 0,20% που είναι σήμερα.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Η Alpha Bank έχει θέσει ως στόχο καθαρή κερδοφορία ύψους 330 εκατ. για το 2022 και με βάση τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 125,4 εκατ. έναντι ζημιών το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Στην κερδοφορία συνέβαλαν τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ύψους 283,2 εκατ., τα οποία λόγω της απομόχλευσης του ενεργητικού και των πωλήσεων δανείων εμφανίζονται μειωμένα κατά 28,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και κατά 4,9% σε σχέση με αυτά του δ΄ τριμήνου του 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ύψους 108 εκατ. (αύξηση κατά 29,6% σε ετήσια βάση) και τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις που ανήλθαν στα 103,1 εκατ., ενώ κατά 4,9%, στα 244,8 εκατ., μειώθηκαν τα επαναλαμβανόμενα έξοδα. 

Η Εθνική Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο οργανική κερδοφορία 500 εκατ. το 2022 και με βάση τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου τα οργανικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 125 εκατ., καταγράφοντας άνοδο κατά 32%. Τα κέρδη του α΄ τριμήνου ανήλθαν στα 360 εκατ. και στο αποτέλεσμα συνέβαλαν τα έσοδα από τόκους που ανήλθαν στα 288 εκατ. και καταγράφουν μικρή μείωση κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, που οφείλεται στην πώληση του χαρτοφυλακίου Frontier. Χωρίς αυτόν τον παράγοντα τα έσοδα από τόκους εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ κατά 25% στα 85 εκατ. ενισχύθηκαν τα έσοδα από προμήθειες, ενώ τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 111 εκατ., σημαντικά μειωμένα σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα.

H Eurobank έχει θέσει ως στόχο για το 2022 την αύξηση της οργανικής κερδοφορίας στα 610 εκατ. – 178 εκατ. με βάση τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της τράπεζας –χωρίς δηλαδή τις έκτακτες ζημίες– διαμορφώθηκαν το α΄ τρίμηνο στα 305 εκατ. από 72 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, με τη συμβολή των κερδών από τις διεθνείς δραστηριότητες να ανέρχεται στα 47 εκατ. (αύξηση 46,4% σε ετήσια βάση). Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4% στα 339 εκατ., τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες κατά 24,7% στα 123 εκατ., ενώ αυξημένα στα 240 εκατ. από 13 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021 ήταν τα λοιπά έσοδα, λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου ύψους 212 εκατ. 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει ως στόχο κερδοφορίας 350 εκατ. το 2022 και με βάση τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 542 εκατ., από τα οποία τα 416 εκατ. σε επαναλαμβανόμενη βάση – ενώ το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 521 εκατ. έναντι ζημίας 404 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η κερδοφορία είναι αποτέλεσμα των υψηλών χρηματοοικονομικών εσόδων ύψους 585 εκατ. ευρώ που ενσωματώνουν κέρδη 387 εκατ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων, της σημαντικής μείωσης των προβλέψεων στα 230 εκατ. από 975 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και της συγκράτησης των εξόδων στα 203 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν το α΄ τρίμηνο του έτους στα 286 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 22% σε ετήσια βάση και κατά 10% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας, χωρίς τον συνυπολογισμό των οποίων είναι αυξημένα κατά 11%, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 37% στα 114 εκατ. ευρώ.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT