ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες κενές θέσεις, ενώ η ανεργία αυξάνεται

Η χώρα μας φαίνεται πως δύσκολα θα σπάσει τον σκληρό πυρήνα της ανεργίας

Χιλιάδες κενές θέσεις, ενώ η ανεργία αυξάνεται

Η λήξη των υποστηρικτικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, κυρίως δε των αναστολών συμβάσεων και του προγράμματος «Συν-Εργασία», σε συνδυασμό με τη λήξη των εποχικών επιδομάτων που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό, οδήγησαν σε αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ετσι, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν αύξηση στο 13,8%, έναντι 13,2% που ήταν στο αμέσως προηγούμενο, τελευταίο τρίμηνο του 2021. Αυτό «φωτογραφίζει» άλλωστε και η παράλληλη μείωση των ατόμων ηλικίας κάτω των 75 ετών, που βρίσκονταν εκτός εργατικού δυναμικού.

Παράλληλα, και λόγω της διαρθρωτικής ανεργίας που καταδεικνύει την αναντιστοιχία της προσφοράς από την πλευρά των ανέργων και της ζήτησης από την πλευρά των εργοδοτών, η χώρα μας φαίνεται πως δύσκολα θα σπάσει τον σκληρό πυρήνα της ανεργίας, ώστε το ποσοστό να πέσει στον επιθυμητό στόχο του μονοψήφιου αριθμού.

Εντύπωση βέβαια προκαλεί, φωτογραφίζοντας παράλληλα και την αλλαγή στάσης κυρίως των νέων όσον αφορά τις επαγγελματικές τους επιλογές, το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται, την ίδια στιγμή που εργοδότες αναζητούν και δεν βρίσκουν εργαζομένους, όχι κατ’ ανάγκη υψηλής εξειδίκευσης αλλά και χαμηλών προσόντων, όπως ανειδίκευτους εργάτες.

Σε σχέση πάντως με ένα χρόνο πριν, ήτοι το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, όταν το ποσοστό ανεργίας ήταν στο 17,1%, η μείωση είναι σημαντική. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.044.024 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 647.196 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,8%, ενώ τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών ανήλθαν σε 3.157.587.