Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο εμβάσματα, μεταβιβάσεις μεγάλων ακινήτων – Τask force 820 υπαλλήλων

Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο εμβάσματα, μεταβιβάσεις μεγάλων ακινήτων – Τask force 820 υπαλλήλων

Εξι ελεγκτικά κέντρα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με 820 υπαλλήλους πιάνουν δουλειά από τα τέλη του μηνός, εστιάζοντας σε υποθέσεις με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον.

2' 30" χρόνος ανάγνωσης

Σε λειτουργία τίθενται τα έξι νέα ελεγκτικά κέντρα στα τέλη Ιουλίου, με τους προϊσταμένους των τμημάτων να έχουν ήδη πιάσει δουλειά και να κατηγοριοποιούν τις υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις οδηγίες της κεντρικής διοίκησης, στο στόχαστρο θα βρεθούν φορολογούμενοι που απέκτησαν ακίνητη περιουσία μεγάλης αξίας, όσοι δηλώνουν τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης άνω των 100.000 και έως 150.000 ευρώ, καθώς και τα εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ.

Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο εμβάσματα, μεταβιβάσεις μεγάλων ακινήτων – Τask force 820 υπαλλήλων-1

Οι βασικότερες αρμοδιότητες των ΕΛΚΕ είναι οι ακόλουθες:

1. Η διενέργεια:

• Φορολογικού ελέγχου επί των φορολογουμένων.

• Φορολογικού ελέγχου για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.

Μεταξύ άλλων θα ελέγχουν όσους δηλώνουν τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης άνω των 100.000 και έως 150.000 ευρώ.

2. Ο έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια:

• H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.

• H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, είναι ποσού από 100.000 έως 150.000 ευρώ.

• Τα ποσά δαπανών (τεκμηρίων) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.

• Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

3. Η διενέργεια ελέγχων επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της ΑΑΔΕ.

4. Ο επανέλεγχος ή ο έλεγχος σε φορολογικές υποθέσεις που ενώ έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί, έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών. Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται για υποθέσεις που ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στο ΕΛΚΕ ή σε ΔΟΥ της χωρικής/καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του ή εφόσον ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στα πρώην ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, και κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου έχει καταργηθεί το τμήμα ελέγχου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΔΟΥ και η αρμοδιότητα του ελέγχου έχει περιέλθει στο ΕΛΚΕ.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT