Πότε δεν ελέγχονται επιχειρήσεις για πιθανή συμμετοχή σε καρτέλ

Πότε δεν ελέγχονται επιχειρήσεις για πιθανή συμμετοχή σε καρτέλ

Η απαλλαγή μπορεί να δοθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, π.χ. ασφάλεια αλυσίδας εφοδιασμού, ή επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

1' 38" χρόνος ανάγνωσης

Η εξασφάλιση της προμήθειας και κατάλληλης διανομής βασικών προϊόντων και υπηρεσιών και η ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού, ιδίως σε περιόδους κρίσης, αλλά και ακόμη η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσουν λόγους «απαλλαγής» επιχειρήσεων από τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισμού για συμμετοχή τους σε συμπράξεις, κοινώς «καρτέλ» ή για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Συγκεκριμένα, βάσει της νέας νομοθεσίας περί ανταγωνισμού που θεσπίστηκε φέτος, οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο της Ε.Α. τη χορήγηση επιστολής ότι δεν θα αναλάβει δράση έναντι μιας οριζόντιας ή κάθετης σύμπραξης ή έναντι μιας πρακτικής που μπορεί να θεωρείται ότι συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η επιστολή μη ανάληψης δράσης δεν είναι δεσμευτική για την Ε.Α., η οποία μπορεί να επανεξετάσει μεταγενέστερα προηγούμενη επιστολή μη ανάληψης δράσης. Συναφώς, τα εθνικά δικαστήρια και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορεί να λάβουν υπόψη τους την επιστολή μη ανάληψης δράσης, χωρίς όμως να δεσμεύονται.

Προκειμένου να εξεταστεί μια υποβληθείσα αίτηση για έκδοση επιστολής μη ανάληψης δράσης, οι αιτούσες επιχειρήσεις πρέπει να επικαλούνται και να τεκμηριώνουν επαρκώς: α) Τον υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος συντρέχει στην εκάστοτε περίπτωση, β) ότι γεννάται πραγματική αβεβαιότητα επειδή ανακύπτει καινοφανές ή και δυσεπίλυτο πρόβλημα του δικαίου του ανταγωνισμού και γ) ότι η συμφωνία/πρακτική είναι μείζονος σπουδαιότητας για τις αιτούσες επιχειρήσεις, και, εν γένει, την εθνική οικονομία.

Ως λόγοι δημοσίου συμφέροντος μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά οι παρακάτω: α) Επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος, επίτευξη τεχνολογικής καινοτομίας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, προάσπιση και ενίσχυση της «πράσινης μετάβασης» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), β) εξασφάλιση της προμήθειας και κατάλληλης διανομής βασικών προϊόντων και υπηρεσιών και ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού, ιδίως σε περιόδους κρίσης, γ) προστασία της δημόσιας υγείας, δ) επίτευξη ή προάσπιση των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ειδικά όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, ε) ενίσχυση της περιφερειακής βιώσιμης ανάπτυξης, στ) επίτευξη/προάσπιση της ενεργειακής αυτάρκειας, ζ) εξασφάλιση ευκαιριών απασχόλησης και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στους πολίτες και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, η) επίτευξη ή προάσπιση της κοινωνικής συνοχής.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT