Επιχορήγηση θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών

Επιχορήγηση θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών

3' 29" χρόνος ανάγνωσης

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), πρώην ΟΑΕΔ, έχει ανακοινωθεί ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τον δ΄ κύκλο της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών». Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία συνολικά 7.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 44.000.000 ευρώ.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους και ο κάθε κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση οι επιχειρήσεις. Οι ωφελούμενοι άνεργοι υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ 2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι – επιχειρήσεις

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι ίδιος, ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού, είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση. Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.

Στην προκήρυξη της δράσης αναφέρονται αναλυτικά οι επιλέξιμες και μη επιχειρήσεις, καθώς και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Ωφελούμενοι – άνεργοι

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει:

• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

• Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 29/8/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

• Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, ήτοι να έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και άνω, κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία. Ως άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας για τον σκοπό της παρούσας δράσης ορίζονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους και διανύουν το 51ο έτος και άνω, κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία, ΚΠΑ2.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ανά κατηγορία ανέργου διαμορφώνεται ως εξής:

• Κοινοί άνεργοι έως 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας και ηλικίας έως 49 ετών: 473 ευρώ.

• Ανεργοι 50 ετών και άνω: 568 ευρώ.

• Μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών συνεχόμενης ανεργίας): 615 ευρώ.

• Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών κι άνω: 710 ευρώ.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta ή του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 29/8/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT