Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης με 25 λεπτά/λίτρο

Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης με 25 λεπτά/λίτρο

Την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με 25 λεπτά το λίτρο προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

1' 48" χρόνος ανάγνωσης

Την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με 25 λεπτά το λίτρο προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Η επιδότηση αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Επίσης, με την ίδια τροπολογία καταργείται για όλους, ύστερα από 12 χρόνια, η εισφορά αλληλεγγύης. Από το νέο έτος, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι καθώς και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (για τους οποίους είχε ανασταλεί) δεν θα πληρώσουν ξανά την εισφορά.

Οσοι λοιπόν έχουν εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ θα έχουν όφελος από 22 έως 676 ευρώ. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 22 ευρώ. Για εισόδημα 15.000 ευρώ, η ελάφρυνση ανεβαίνει στα 66 ευρώ τον χρόνο. Για έναν δημόσιο υπάλληλο με ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ, η ελάφρυνση θα είναι της τάξεως των 132 ευρώ ετησίως. 

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στη σχετική διάταξη, για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια και μερίσματα.

Με άλλη τροπολογία καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τους επιτηδευματίες και τις μικρές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν κάποια νέα πρόσληψη. Στην περίπτωση, δηλαδή, που αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης, δεν θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος για εκείνο το έτος. Ειδικότερα εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος:

– Και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021) οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρα, μεταξύ καθέτων.

– Για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών μηνών εντός του έτους, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.