Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Αύξηση των μηνιαίων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για ελεύθερους επαγγελματίες και εταίρους ορισμένων μορφών νομικών προσώπων αναμένεται να ισχύσει από 1/1/2023

3' 25" χρόνος ανάγνωσης

• Αύξηση των μηνιαίων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για ελεύθερους επαγγελματίες και εταίρους ορισμένων μορφών νομικών προσώπων αναμένεται να ισχύσει από 1/1/2023. Σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, οι εισφορές που καταβάλλουν σε μηνιαία βάση όσα πρόσωπα ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες (κυρίως οι ελ. επαγγελματίες, εταίροι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ο μονοπρόσωπος εταίρος, καθώς και ο διαχειριστής ΙΚΕ) προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Δεδομένου του υψηλού μέσου ποσοστού πληθωρισμού για το 2022 (8%-9%), τα ποσά των εισφορών θα αυξηθούν ανάλογα, εκτός εάν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση που να προβλέπει μηδενική ή μικρότερη αύξηση. Υπενθυμίζεται ότι από 1/3/2020 οι ασφαλιστικές εισφορές των παραπάνω προσώπων έχουν αποσυνδεθεί πλήρως από τα έτη εργασίας, τα δηλωθέντα εισοδήματα αλλά και το ύψος του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα η κατάταξη σε μία από τις έξι «ασφαλιστικές κατηγορίες» να γίνεται αποκλειστικά ύστερα από ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου. Οι μηνιαίες εισφορές των κατηγοριών αυτών για κύρια σύνταξη και κλάδο υγείας κυμαίνονται σήμερα από 210 ευρώ έως 566 ευρώ. Σημειώνεται ότι αυξήσεις αναμένονται και στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ παροχών.

• Μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ενδέχεται να επηρεαστούν, ομοίως, από τις επικείμενες αυξήσεις. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, τα πρόσωπα που ασφαλίζονται ως μισθωτοί (απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αμειβόμενα μέλη Δ.Σ. κ.λπ.) και ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση ασφάλισης ως ελεύθεροι επαγγελματίες (άσκηση δραστηριότητας ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή συμμετοχή σε Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ ή Μ. ΙΚΕ) καταβάλλουν εισφορές μόνο επί της μισθωτής απασχόλησης για όσο αυτή διαρκεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι μηνιαίες εισφορές εργαζομένου και εργοδότη καλύπτουν το ποσό των 252 ευρώ («2η ασφαλιστική κατηγορία»). Ωστόσο, μετά την αύξηση του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, όσοι ασφαλισμένοι δεν καλύπτουν πλέον το σύνολο των εισφορών μέσω της μισθωτής απασχόλησης καλούνται να καταβάλουν την όποια διαφορά. Το ίδιο θα ισχύσει για τους παράλληλα απασχολουμένους που είχαν επιλέξει οικειοθελώς ανώτερη κατηγορία ασφάλισης ως ελεύθεροι επαγγελματίες (3η έως 6η ασφαλιστική κατηγορία).

• Τα τέλη χαρτοσήμου για τα επιχειρηματικά δάνεια που συνήφθησαν από 1/1/2021 θα πρέπει να καταβληθούν έως 31/12/2022. Πιο συγκεκριμένα σημειώνεται ότι σε συνέχεια των αποφάσεων του ΣτΕ 2163/2020 και 2323/2020 με τις οποίες η επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια που χορηγούνται από υποκείμενο στον ΦΠΑ κρίθηκε παράνομη από την 1/1/1987, κατατέθηκε τροπολογία με την οποία αποσαφηνίζεται το υπάρχον καθεστώς και επανέρχεται η επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και στις λοιπές χρηματοδοτήσεις (ενέγγυες πιστώσεις, πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, πιστωτικές κάρτες από εταιρείες μη τράπεζες), καθώς και στους συμβατικούς τόκους αυτών που έχουν λάβει χώρα αναδρομικά από 1/1/2021. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αρχικής τροπολογίας, η αναδρομική καταβολή των τελών χαρτοσήμου για τα έντοκα δάνεια και τα υπόλοιπα είδη πιστώσεων θα έπρεπε να λάβει χώρα μέχρι 31/10/2022. Ωστόσο, το νομοσχέδιο τροποποιήθηκε κατά την ψήφισή του και πλέον η καταβολή των αναδρομικών τελών χαρτοσήμου θα μπορεί να λάβει χώρα έως 31/12/2022.

• Εταίρος προσωπικής εταιρείας δεν οφείλει τέλη χαρτοσήμου επί ποσών που καταθέτει η εταιρεία στον λογαριασμό του, μέχρι και του ύψους που αναλογεί στα κέρδη αυτής. Ετσι έκρινε η ΔΕΔ με πρόσφατη απόφασή της για φορολογούμενο επί ποσού που κατατέθηκε στον λογαριασμό του από προσωπική εταιρεία. Κρίσιμο ζήτημα για την επιβολή χαρτοσήμου αποτελεί η αντιμετώπιση του ποσού που εμβάζεται στον εταίρο ανά περίπτωση είτε ως ταμειακής διευκόλυνσης είτε ως κερδών της εταιρείας. Πως είναι από τα κέρδη της εταιρείας επικαλέστηκε ο φορολογούμενος με την ενδικοφανή προσφυγή του, δεδομένου ότι η ανάληψη ποσών από τους εταίρους διαρκούσης της εταιρικής χρήσεως, έναντι κερδών της χρήσεως αυτής, η διανομή κερδών στους εταίρους ή η πίστωση με αυτά των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων δεν επιφέρουν την επιβολή χαρτοσήμου. Αντιθέτως, σε περίπτωση ταμειακής διευκολύνσεως με μεταφορά ποσού της εταιρείας προς εταίρο αυτής οφείλεται τέλος χαρτοσήμου συντελεστή 1,2%. Εν προκειμένω, η ΔΕΔ έλαβε υπόψη της τα κέρδη της εταιρείας όπως αναλογούσαν στον εν λόγω προσφεύγοντα-εταίρο, κατέληξε στην επιβολή χαρτοσήμου επί του υπερβάλλοντος ποσού και μόνο, το οποίο αντιμετωπίσθηκε ως ταμειακή διευκόλυνση, και ακύρωσε το επιβληθέν χαρτόσημο για το ποσό που αναλογούσε στα κέρδη της εταιρείας ανά εταίρο.

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT