Πώς μειώνουν τον φόρο οι δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Πώς μειώνουν τον φόρο οι δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τον φόρο εισοδήματός τους εφόσον πραγματοποιούν δαπάνες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους

2' 37" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τον φόρο εισοδήματός τους εφόσον πραγματοποιούν δαπάνες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους. Συγκεκριμένα, το 40% των δαπανών αυτών κατανέμεται ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών και μειώνει αντίστοιχα τον φόρο εισοδήματος του φορολογουμένου για κάθε φορολογικό έτος. Το ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης καθορίζεται σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Συνεπώς το ανώτατο συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου ανέρχεται σε 6.400 ευρώ και κατανέμεται σε 4 έτη.

Οι δαπάνες αφορούν τη λήψη υπηρεσιών (και όχι την αγορά αγαθών) που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων («επιλέξιμες δαπάνες»). Αφορούν όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως της χρήσης τους, εφόσον δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.

Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον:

α) Πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2024 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή και

β) Δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τη μείωση του φόρου απολαμβάνει ο φορολογούμενος που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπάνες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.

Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.

Το ανώτατο συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου ανέρχεται σε 6.400 ευρώ και κατανέμεται σε 4 έτη.

Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται για την εφαρμογή των ανωτέρω, είναι:

α) Ενεργειακές, π.χ. τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης κ.λπ.

β) Λειτουργικές – αισθητικές, π.χ. τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, συντήρηση/επισκευή στέγης, επισκευή τοιχοποιίας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης, αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα, εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά (τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών), στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας δεδομένου ότι επί αυτής υπολογίζεται η μείωση του φόρου, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου, καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η διεύθυνση του ακινήτου.

Επίσης, η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (όπως π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking, καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κ.λπ.), ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Το μέρος των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που δεν εξοφλείται με τους ως άνω τρόπους δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη Partner του Φορολογικού Τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT