Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Στο 5% η μείωση του ποσοστού οικειοθελούς παροχής επί των εισαγόμενων στην Ελλάδα ναυτιλιακών μερισμάτων και επέκταση στην κάλυψη του κεφαλαιακού κέρδους

3' 3" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

• Στο 5% η μείωση του ποσοστού οικειοθελούς παροχής επί των εισαγόμενων στην Ελλάδα ναυτιλιακών μερισμάτων και επέκταση στην κάλυψη του κεφαλαιακού κέρδους. Δυνάμει του από Φεβρουαρίου 2019 συνυποσχετικού που υπεγράφη ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στη ναυτιλιακή κοινότητα, είχε εγκριθεί η επιβολή οικειοθελούς παροχής 10% επί των εισαγόμενων στη χώρα ναυτιλιακών μερισμάτων. Η καταβολή της παροχής συμφωνήθηκε να εξαντλήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις των μετόχων πλοιοκτητριών εταιρειών, όσον αφορά το παγκόσμιο ναυτιλιακό τους εισόδημα. Οι μη υπογράφοντες τη συμφωνία του 2019 υπάγονταν στους συνήθεις φορολογικούς κανόνες, δηλαδή στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης που ίσχυε τότε με συντελεστή έως 10% επί των αφορολόγητων εισοδημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών μερισμάτων, ανεξάρτητα από το αν αυτά εισήχθησαν στην Ελλάδα ή όχι. Με την τωρινή αναθεωρημένη συμφωνία, υπό τη μορφή προσθήκης στο ήδη ισχύον συνυποσχετικό προβλέφθηκε η μείωση του ποσοστού οικειοθελούς παροχής από 10% σε 5%, ενώ παράλληλα συντελείται επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οικειοθελούς παροχής, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει πλέον, πλην των μερισμάτων, και τα κεφαλαιακά κέρδη από μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών όταν εισάγονται στην Ελλάδα. Επισημαίνεται πως η οικειοθελής παροχή θα καταβάλλεται από φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, που συνιστούν τους τελικούς μετόχους-εταίρους ή πραγματικούς δικαιούχους πλοιοκτητριών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών γυμνής ναύλωσης. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στο γεγονός πως η υποχρέωση καταβολής επεκτείνεται και στους μη υπογράφοντες το συνυποσχετικό πλοιοκτήτες. Τέλος, η συμφωνία προβλέπει ότι σε περίπτωση που η συνολική εθελοντική εισφορά που εισπράττεται από το ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους είναι μικρότερη από 60.000.000 ευρώ, οι υπογράφοντες, καθώς και οι μη υπογράφοντες τη νέα συμφωνία, θα πρέπει να καταβάλουν το υπόλοιπο ποσό στο Δημόσιο.

• Επέκταση της φορολογίας χωρητικότητας (tonnage tax) στους χρονοναυλωτές και στους ναυλωτές ταξιδιών. Ειδικότερα, δυνάμει της αναθεωρημένης ναυτιλιακής νομοθεσίας, η μακροχρόνια φορολόγηση της χωρητικότητας των πλοίων υπό ελληνική σημαία ή υπό μη ελληνική σημαία που διαχειρίζονται εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα μέσω γραφείου του ν. 27/1975 επιβάλλεται και στους ναυλωτές χρονοναυλώσεων και ταξιδιών. Ετσι, οι χρονοναυλωτές και οι ναυλωτές ταξιδίων, οι οποίοι ασκούν επίσης δραστηριότητες πλοιοκτησίας και ναύλωσης πλοίων χωρίς πλήρωμα, πλήρως εξοπλισμένων και επανδρωμένων πλοίων που ανήκουν σε άλλες εταιρείες, υπόκεινται σε φορολόγηση χωρητικότητας υπό την προϋπόθεση ότι (α) είτε τουλάχιστον το 25% του συνολικού στόλου τους φέρει σημαία κράτους-μέλους της Ε.Ε./ΕΟΧ ή (β) η ποσόστωση των χρονοναυλώσεων/ναυλωμένων με ταξίδι πλοίων που δεν φέρουν σημαία κράτους-μέλους της Ε.Ε./ΕΟΧ δεν υπερβαίνει το 75% του στόλου, ο οποίος είναι υπό την ιδιοκτησία τους ή/και ναυλωμένος χωρίς πλοίο. Τέλος, τονίζεται πως η φορολογία χωρητικότητας για τις χρονοναυλώσεις και τις ναυλώσεις ταξιδιού θα τεθεί σε ισχύ από το νέο έτος 2023 και μετά.

• Τροπολογία για την παράταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2023 κατατέθηκε με πρόσφατο σχέδιο νόμου στη Βουλή. Η ισχύουσα διάταξη, η οποία αρχικά είχε προβλεφθεί για τα φορολογικά έτη 2020 έως 2022, θέσπιζε προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικών δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σε ποσοστό 100%, 60% και 30% κατά τα ανωτέρω έτη αντίστοιχα. Πλέον, με την επερχόμενη παράταση της διάταξης, θα προβλέπεται έκπτωση ποσοστού 30% και για το ερχόμενο έτος λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργήσει η συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και οι λοιπές οικονομικές επιπτώσεις διεθνών εξελίξεων. Η ως άνω έκπτωση αφορά διαφημιστικές δαπάνες κατά το μέρος που αφορούν υπαίθριες διαφημίσεις, επί πληρωμή δημοσιεύσεις, αγορά χρόνου ή χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και λοιπών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εφημερίδων και περιοδικών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ότι η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης θα ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού τής προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2019. Τέλος, τονίζεται ότι εξαιρούνται εκ νέου και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT