Λιγότερη γραφειοκρατία για μεταβιβάσεις ακινήτων

Λιγότερη γραφειοκρατία για μεταβιβάσεις ακινήτων

Κατάργηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς στις αγοραπωλησίες ακινήτων

2' 42" χρόνος ανάγνωσης

Απλοποιείται σταδιακά η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων με την κατάργηση πιστοποιητικών αλλά και τη σταδιακή ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος που έχει θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η φορολογική διοίκηση προχώρησε στην κατάργηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Ηδη δόθηκε εντολή στις εφορίες να μην εκδίδουν πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς δωρεάς ή γονικής παροχής για συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση γνωστοποιεί στις εφορίες και στον ελεγκτικό μηχανισμό για το πότε εκπνέει το δικαίωμα του Δημοσίου (παραγραφή) για την επιβολή των φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια κατά περίπτωση (πενταετία – δεκαετία και δεκαπενταετία). Ειδικότερα:

• Καταργείται η υποχρέωση των συμβολαιογράφων για επισύναψη του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων κατά τις αγοραπωλησίες. Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου ή συνιστώνται εμπράγματα δικαιώματα από πώληση ακινήτου το οποίο αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, δεν απαιτείται πλέον προσάρτηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 (περί μη οφειλή φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής) στο συμβόλαιο, αλλά θα γίνεται αναφορά από τον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο ότι έχει υποβληθεί από τον υπόχρεο η σχετική δήλωση (φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής).

• Καταργείται η διαδικασία παρακράτησης από τον συμβολαιογράφο του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου κληρονομιάς και δωρεάς κατά την πώληση ακινήτου. Πλέον η οφειλή ενσωματώνεται στη συνολική οφειλή της φορολογικής ενημερότητας και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να γίνεται από τους συμβολαιογράφους.

• Καταργείται η ευθύνη του τελευταίου κατόχου κληρονομιαίου ακινήτου, στον οποίο έχει περιέλθει το ακίνητο. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι απαλλάσσεται από την αλληλέγγυα με τον αρχικό υπόχρεο ευθύνη, ο τελευταίος κάτοχος, ο οποίος έχει το βαρυνόμενο με φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ακίνητο. Δηλαδή ο τελευταίος κάτοχος (αγοραστής του ακινήτου), δεν ευθύνεται πλέον για την πληρωμή του τυχόν φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, ο οποίος έχει βεβαιωθεί εις βάρος του πωλητή του ακινήτου. Η ευθύνη του τελευταίου κατόχου εξακολουθεί να ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις και ειδικότερα όταν ο τελευταίος κάτοχος έχει αποκτήσει το ακίνητο με σύμβαση δωρεάς ή γονικής παροχής.

• Διευρύνονται οι περιπτώσεις απόδοσης κινητών περιουσιακών στοιχείων από τράπεζες, εταιρείες, λοιπές νομικές οντότητες κ.ά. με παρακράτηση του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών από τα πρόσωπα αυτά και απόδοσή του στη φορολογική διοίκηση.

• Παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με χρόνο φορολογίας μέχρι 31/12/2008, για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό του άρθρου 105 του ν. 2961/2001. Ειδικότερα, σε υποθέσεις με χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης μέχρι και την 31-12-2008 το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή των φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια έχει παραγραφεί. Για τις ανωτέρω υποθέσεις, εάν τυχόν εκκρεμούν στις ΔΟΥ δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές) φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, οι οποίες κατά την 28/3/2023 δεν έχουν διεκπεραιωθεί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, καμία ενέργεια δεν γίνεται από τις εφορίες και οι σχετικές δηλώσεις τίθενται στο αρχείο. Επίσης, για τις ανωτέρω υποθέσεις από την 28/3/2023 δεν μπορεί να εκδοθεί εντολή ελέγχου ή να διενεργηθεί έλεγχος ή να κοινοποιηθούν πράξεις προσδιορισμού φόρου, ενώ οι υποθέσεις που τυχόν εκκρεμούν για φορολογικό έλεγχο τίθενται στο αρχείο.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT