Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Προβλέπεται νέο πλαίσιο προστίμων για παραβάσεις των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των ημεδαπών εταιρειών και γραφείων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στον α.ν. 89/67

3' 51" χρόνος ανάγνωσης

• Προβλέπεται νέο πλαίσιο προστίμων για παραβάσεις των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των ημεδαπών εταιρειών και γραφείων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στον α.ν. 89/67. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα προβαίνει πλέον σε ετήσιο έλεγχο των τιμολογήσεών τους και σε περίπτωση που οι παρεχόμενες τιμολογηθείσες υπηρεσίες δεν καλύπτονται με εισαγωγή των αντίστοιχων κεφαλαίων από το εξωτερικό, θα δίνεται προθεσμία κάλυψης του ελλείμματος κατά τις επόμενες δύο διαχειριστικές περιόδους, ενώ σε περίπτωση συνέχισης μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται πρόστιμα μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ και η κύρωση της ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης. Παύει, επομένως, να ισχύει το προηγούμενο ελαστικό πλαίσιο βάσει του οποίου το γραφείο του α.ν. 89 όφειλε να έχει μηδενίσει το έλλειμμα το αργότερο μέχρι και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας του στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες και τα γραφεία του α.ν. 89 αλλοδαπών εταιρειών έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, όπως, ενδεικτικά, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαφήμισης, επεξεργασίας στοιχείων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τις οποίες υπηρεσίες τιμολογούν με σταθερό περιθώριο κέρδους που εγκρίνεται εκ των προτέρων με ΦΕΚ. Επισημαίνεται ότι ο πρώτος έλεγχος για έλλειμμα εισαχθέντων κεφαλαίων για τιμολογηθείσες υπηρεσίες ισχύει για ελλείμματα που θα διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο των στοιχείων έτους 2022 και έπειτα, ανεξάρτητα από τον χρόνο δημιουργίας τους.

• Θετικά τα αποτελέσματα από τη θεσμοθέτηση της νέας ταχείας διαδικασίας για την εγκατάσταση γραφείου του α.ν. 89/67 στην Ελλάδα μέσω χορήγησης προσωρινής άδειας. Η ταχεία διαδικασία προβλέφθηκε για πρώτη φορά με νόμο πριν από περίπου ένα χρόνο και λειτουργεί ενισχυτικά για νέες επενδύσεις, αφού πλέον με την προσωρινή άδεια, που χορηγείται εντός προθεσμίας 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες ενώπιον φορολογικών και άλλων αρχών, να προσλάβει προσωπικό και να ξεκινήσει άμεσα τη δραστηριότητά της. Επιπλέον, το περιθώριο κέρδους, το οποίο εγκρίνεται με την οριστική άδεια εγκατάστασης, μπορεί κατόπιν ειδικού αιτήματος να ισχύσει αναδρομικά από τον χρόνο έκδοσης της προσωρινής άδειας.

Με τη νέα αυτή ταχεία διαδικασία, μια αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να εγκαθίσταται άμεσα στην Ελλάδα μέσω γραφείου του α.ν. 89/67 επωφελούμενη από τα βασικά πλεονεκτήματα του νόμου: α) τα φορολογητέα κέρδη τους προκύπτουν ως σταθερό ποσοστό των δαπανών τους, β) το σταθερό περιθώριο κέρδους των ενδοομιλικών τους συναλλαγών εγκρίνεται εκ των προτέρων από το υπουργείο Ανάπτυξης, γ) το αλλοδαπό προσωπικό τους φορολογείται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.

• Απλοποιήθηκε η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων, με τον περιορισμό προγενέστερων γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών ενώπιον των ΔΟΥ. Με πρόσφατη εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ καταργήθηκε στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων με επαχθή αιτία, η υποχρέωση επισύναψης του μέχρι πρότινος απαραίτητου πιστοποιητικού, με το οποίο βεβαιωνόταν η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, καθώς και η ολική ή μερική εκπλήρωση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης. Αντ’ αυτού, θα γίνεται πλέον ρητή μνεία στο συμβόλαιο από τον συμβολαιογράφο ότι έχει υποβληθεί η κατά περίπτωση δήλωση από τον υπόχρεο.

Ακόμη, καταργήθηκε η διαδικασία παρακράτησης από τον συμβολαιογράφο του οφειλόμενου φόρου από το τίμημα της πώλησης και απόδοσής του στη ΔΟΥ. Κατά συνέπεια, από τις 28/3/2023 οι ΔΟΥ έπαυσαν να εκδίδουν πιστοποιητικά του άρθρου 105 του Κώδικα για μεταβίβαση ακινήτων ή σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών με επαχθή αιτία. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο αγοραστής ενός ακινήτου δεν ευθύνεται για την πληρωμή του φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής που έχει βεβαιωθεί εις βάρος του πωλητή του ακινήτου (Ε.2020/2023).

• Σημαντικός αριθμός κρατών έχει λάβει μέτρα στο πεδίο της φορολογίας προκειμένου να συνδράμει στην ελάφρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ειδικότερα, πρόσφατα, στην Ιταλία ψηφίστηκε νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο συγκεκριμένες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από πίστωση φόρου ίση με 10% ή 20% του ενεργειακού τους κόστους, ενώ παράλληλα η προμήθεια φυσικού αερίου, υπό προϋποθέσεις, υπάγεται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%. Μάλιστα, η Ιταλία σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, παρέχει σε αυτές τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε συμβιβασμό των εκκρεμών δικαστικών φορολογικών τους υποθέσεων καταβάλλοντας, εφάπαξ, ποσό ανάλογο με τον βαθμό εκδίκασης καθώς και το ύψος της επίδικης απαίτησης. Περαιτέρω, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει θεσμοθετήσει στη Βόρειο Ιρλανδία απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα υλικά εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ σημειώνεται ότι σε κάποιες περιοχές του Καναδά έχει μειωθεί σημαντικά η φορολογία των ορυκτών καυσίμων (βενζίνης και πετρελαίου).

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Κροατία, η οποία παρέτεινε την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% (αντί 13%) στην προμήθεια φυσικού αερίου, καυσόξυλων και άλλων προϊόντων καύσης για θέρμανση. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρη η πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν τα κράτη προκειμένου να ενισχύσουν όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις σε μία περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος συνεχίζει να αυξάνεται.

Πηγή: Grant Thornton 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT