Εσοδα 2,3 δισ. έως 2025, μέρισμα από 2024, οι στόχοι της Alpha Bank

Εσοδα 2,3 δισ. έως 2025, μέρισμα από 2024, οι στόχοι της Alpha Bank

Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας για την περίοδο 2023-2025

3' 39" χρόνος ανάγνωσης

Αύξηση των εσόδων στα 2,3 δισ. ευρώ έως το 2025, πιστωτική επέκταση 7% ετησίως, δημιουργία κεφαλαίων ύψους 2,3 δισ. ευρώ και πρόβλεψη καταβολής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη του 2023, προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της Alpha Bank για την τριετία 2023-2025, που παρουσιάστηκε χθες από τη διοίκηση του oμίλου σε διεθνείς επενδυτές.

«Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδος για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, με στόχο οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των 2,3 δισ. ευρώ και σταθερή επιδίωξη την απόδοση αξίας στους μετόχους.

Οι προβλέψεις, σύμφωνα με τη διοίκηση της Alpha Bank, βασίζονται στη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, με μεγέθυνση του ΑΕΠ με ρυθμό περί το 3% ετησίως έως το 2025, μείωση της ανεργίας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 4% ετησίως. Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να υποστηριχθεί από την αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή δυναμική από την εισροή των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. καθώς και από την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, που σύμφωνα με τη διοίκηση της Alpha Bank «θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην κανονικότητα».

Το νέο στρατηγικό σχέδιο έρχεται σε συνέχεια της επιτυχίας τους προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας, που οδήγησε την περίοδο 2019-2022 στην εξυγίανση του ισολογισμού της και στην αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο διάστημα αυτό η τράπεζα, όπως ανέφερε η διοίκηση, «αναβάθμισε το εμπορικό της μοντέλο, επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση σε τμήματα πελατών υψηλής αξίας και αναδιαρθρώθηκε, με γνώμονα μία πιο λιτή δομή και με απόλυτη επικέντρωση στην ψηφιακή τεχνολογία στο σύνολο των λειτουργιών της και των υπηρεσιών που προσφέρει».

Πιστωτική επέκταση 7% ετησίως και δημιουργία κεφαλαίων 2,3 δισ. ευρώ περιλαμβάνει επίσης το business plan.

Το αναπτυξιακό μοντέλο προβλέπει την οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 1,9 δισ. ευρώ και μετατροπής 400 εκατ. ευρώ αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (συνολικά 2,3 δισ. ευρώ), που θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων του ομίλου, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές ύψους 30 μονάδων βάσης επί του ετήσιου μέσου όρου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA).

Βασικοί πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής θα αποτελέσουν ο τομέας της επιχειρηματικής πίστης (wholesale banking), η περαιτέρω ενίσχυση του τομέα διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AUM) και οι διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου σε Ρουμανία και Κύπρο. Συγκεκριμένα, η στρατηγική wholesale banking επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της τράπεζας στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις μέσω νέων εκταμιεύσεων ύψους περίπου 14 δισ. ευρώ και στην ενίσχυση των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 25%. O τομέας του wholesale banking συνεισφέρει περισσότερο από το 30% των ετήσιων εσόδων του ομίλου και σχεδόν το 50% των επαναλαμβανόμενων κερδών, ενώ εξυπηρετεί πάνω από 5.000 ομίλους μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων να ξεπερνάει τα 17 δισ. ευρώ, καλύπτοντας όλους τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι «μέχρι το 2025 να προχωρήσουμε σε σωρευτική καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, 13% αύξηση στα συνολικά έσοδα, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή και ισχυρή κερδοφορία της τράπεζας». Σε ό,τι αφορά τη λιανική τραπεζική, οι οικονομικοί στόχοι περιλαμβάνουν την αύξηση των βασικών εσόδων κατά 130 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια, την αύξηση των καταθέσεων κατά 3,5 δισ. ευρώ και την εκταμίευση 1,4 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια.

Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AuM) στη χώρα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 10% από το 2019 και η τράπεζα αναμένει αύξηση των ελληνικών AuM κατά 15%-20% έως το 2025, με αύξηση των εσόδων κατά 40 εκατ. ευρώ και αύξηση των υπολοίπων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κατά 4,8 δισ. ευρώ.

Οσον αφορά τις δραστηριότητες του ομίλου στο εξωτερικό, το διεθνές δίκτυο με ενεργητικό ύψους 7,6 δισ. ευρώ συνεισφέρει 10% στο συνολικό ενεργητικό του ομίλου και 12% στα έσοδα. Το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει μέχρι το 2025 αύξηση του δανειακού του χαρτοφυλακίου κατά 37% ή καθαρή πιστωτική επέκταση 1,6 δισ. ευρώ και αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 52%. Παράλληλα, η τράπεζα στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο, αύξηση του κεφαλαιακού δείκτη FL CET1 στο 16% το 2025 και βελτίωση της αποδοτικότητας με μείωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα κοντά στο 40% το 2025.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT