Κίνητρα για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα: Η Πραγματική ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
κίνητρα-για-τη-μεταφορά-φορολογικής-κ-562461622

Κίνητρα για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα: Η Πραγματική ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας

Με άρθρα της στον διεθνή τύπο σαν αυτό που ακολουθεί, η κυρία Χριστίνα Γεωργάκη προσπαθεί να ενημερώσει και να ενθαρρύνει φυσικά πρόσωπα και επενδυτές για την φορολογική τους μετακίνηση στην Ελλάδα συμβάλλοντας όσο μπορεί η ίδια σε μια κίνηση που μπορεί να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία.

Δεν αποτελεί μυστικό πως η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα με πλούσια ιστορία, εκπληκτικά τοπία και νόστιμη κουζίνα. Ωστόσο, η κυβέρνηση κάνοντας αλματώδεις προόδους τα τελευταία 4 χρόνια  κατόρθωσε να θεσπίσει μια σειρά φορολογικών μέτρων – κινήτρων καθιστώντας την χώρα σημαντικό προορισμό υποδοχής επαναπατρισμένων ημεδαπών, ιδιαίτερα εύπορων αλλοδαπών αλλά και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, τα φορολογικά μέτρα που νομοθέτησε η πολιτεία την τελευταία τετραετία δίνοντας νέα πνοή στα οικονομικά μεγέθη της χώρας μας έχουν ως εξής:

1. Φοροαπαλλαγή για επτά (7) χρόνια

Τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν από φοροαπαλλαγή 50% επί του παγκόσμιου εισοδήματός τους για τα πρώτα επτά (7) έτη. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 50% του εισοδήματός τους θα υπόκειται σε ελληνική φορολογία, ενώ το υπόλοιπο 50% θα απαλλάσσεται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4758/2020 ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα, εφόσον σωρευτικά:

  • δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,
  • μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,
  • παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και
  • δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία.

2. Φορολογικά Κίνητρα σε Επενδυτές – “Non Dom

Εκτός από την φοροαπαλλαγή, η Ελλάδα προσφέρει επίσης φορολογικά κίνητρα σε άτομα που επενδύουν σε ορισμένους τομείς της οικονομίας. Επενδυτές που επενδύουν λόγου χάριν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, να απολαύσουν φοροαπαλλαγές κ.ά. Πρόκειται για τον θεσμό του «διαμένοντος μη κατοίκου» (Non Domiciled Resident – «Non-Dom») που εισήχθη στην Ελλάδα με τον Ν. 4646/2019 και ρυθμίζεται στο άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικά για τους επενδυτές που επιλέξουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα καταβάλλουν για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ ετησίως για 15 έτη ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων.

3. Εναλλακτική Φορολόγηση Αλλοδαπών Συνταξιούχων – Εφαρμογή Συντελεστή 7%

Περαιτέρω, φορολογικά κίνητρα προσέλκυσης αλλοδαπών φυσικών προσώπων προσφέρονται για τους συνταξιούχους που επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αλλοδαποί συνταξιούχοι που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας, υπόκεινται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος με εφαρμογή συντελεστή μόλις 7% για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης. Με βάση τα στατιστικά, για την συγκεκριμένη κατηγορία 335 αιτήσεις υπαγωγής σε εναλλακτική φορολόγηση από τουλάχιστον 21 χώρες έχουν εγκριθεί από το 2020 ενώ 120 αιτήσεις βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Κίνητρα για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα: Η Πραγματική ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας-1

4. Πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε.

Με το να γίνει κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό πρόσωπο μπορεί κάλλιστα να επωφεληθεί από την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων εντός της ΕΕ, κάτι το οποίο συνεπάγεται σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

5. Χαμηλό Κόστος Ζωής

Σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι σχετικά χαμηλό. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι στην Ελλάδα μπορούν να απολαύσουν ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο με αρκετά χαμηλότερο κόστος από ό,τι σε άλλες χώρες.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με άρθρο της ελληνικής ιστοσελίδας moneyreview. gr που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2023, η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής μεταξύ μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων και επενδυτών, καθώς συνοδεύεται από ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, 4.500 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία εγκατέλειψαν τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης, έχουν επιστρέψει και εργάζονται πλέον στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή μάλιστα, εξετάζονται 1.500 νέες αιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτού του ειδικού καθεστώτος στο οποίο υπάγονται, θα καταβάλλουν το 50% της φορολογικής τους υποχρέωσης για τα επόμενα επτά έτη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ο αριθμός των εργαζομένων που αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα χάρη σε αυτό το ιδιαίτερα ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο, έχει τετραπλασιαστεί από τον Ιούνιο του 2022, ενώ χιλιάδες είναι εκκρεμείς αιτήσεις.

Επιπλέον, οι επενδυτές υψηλού πλούτου(“HNWI”) που έχουν έρθει στην Ελλάδα ανέρχονται σε 124 και μέσα στα επόμενα τρία (3) χρόνια θα έχουν ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους συνολικής αξίας 62 εκατομμυρίων ευρώ.

Περιττό να αναφερθεί ότι ήδη αρκετοί μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και έχουν εκκινήσει την διαδικασία σύστασης Εταιρειών Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας («ΕΕΣΔΟΠ»). Εν προκειμένω γίνεται λόγος για τον Ν. 4778/2021, ο οποίος με στόχο την προσέλκυση χρηματικών ροών φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου, διέπει την λειτουργία των λεγόμενων family offices προϋπόθεση σύστασης των οποίων είναι να πραγματοποιούν στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας ύψους τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως σε κάθε φορολογικό έτος. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα ένας επενδυτής μετέφερε τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και κατάφερε να ιδρύσει την πρώτη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία η νομοθέτηση  μια σειράς φορολογικών κινήτρων επιτυχώς στοχευμένων στην προσέλκυση αλλοδαπών κεφαλαίων κατόρθωσε να ενισχύσει ρεαλιστικά την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, να προσδώσει κύρος στην χώρα μας εντάσσοντας την δυναμικά στους διεθνής προορισμούς υποδοχής ξένων κεφαλαίων.

Κίνητρα για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα: Η Πραγματική ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας-2
Χριστίνα Γεωργάκη

*Η Χριστίνα Γεωργάκη διατηρεί τη δική της Δικηγορική Εταιρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και είναι σήμερα υποψήφια Διδάκτωρ στο παγκοσμίου φήμης Warwick Business School, ενώ εργάζεται στο χώρο των άμεσων ξένων επενδύσεων, δουλεύοντας με διεθνές πελατολόγιο. Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετέχει σε συνέδρια και επιστημονικές επιτροπές και ασχολείται με τα κοινά. Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετέχει σε συνέδρια και επιστημονικές επιτροπές και ασχολείται με τα κοινά. Η Χριστίνα μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Λονδίνου.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT