Στα… θρανία ξανά για ΑΠΕ, ψηφιακή οικονομία

Στα… θρανία ξανά για ΑΠΕ, ψηφιακή οικονομία

Δεκάδες χιλιάδες άνεργοι και εργαζόμενοι συμμετέχουν στα προγράμματα της ΔΥΠΑ για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες

5' 4" χρόνος ανάγνωσης

Βασικές αλλά και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρηματικές δεξιότητες στην πράσινη οικονομία, εφαρμογές για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μάρκετινγκ, λογιστική, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι κάποια από τα πλέον περιζήτητα πεδία κατάρτισης, όπως τα επέλεξαν οι ίδιοι οι άνεργοι και εργαζόμενοι που συμμετείχαν στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Βέβαια, τα θεματικά αντικείμενα καθορίστηκαν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και αφορούν ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στον σχεδιασμό δε, η ΔΥΠΑ έλαβε υπόψη και τα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών, φιλοδοξώντας το σύστημα της επαγγελματικής κατάρτισης να συνδεθεί με την αγορά εργασίας, προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες, αλλά και μελλοντικές ανάγκες της σε ειδικότητες και δεξιότητες. Κι αυτό, γιατί στη χώρα μας η επαγγελματική κατάρτιση δεν συνδέεται επαρκώς με την αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν ποσοτικές και ποιοτικές ελλείψεις σε ειδικότητες και δεξιότητες.

Η «Κ» παρουσιάζει σήμερα το «top ten» των επιλογών, τόσο από τους ανέργους όσο και από τους εργαζομένους, διαπιστώνοντας μάλιστα ότι σε ένα ποσοστό κοντά στο 60% οι ανάγκες κατάρτισης των ανέργων και των ήδη εργαζομένων ταυτίζονται. Βέβαια, σε αυτές των εργαζόμενων τα πεδία που επελέγησαν είναι υψηλότερης ειδίκευσης.

Συνολικά, περισσότεροι από 106.000 άνεργοι και 54.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» της ΔΥΠΑ σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, ενώ 130.608 έχουν επίσης ολοκληρώσει με επιτυχία εξετάσεις πιστοποίησης. Τα προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό 270 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης NextGenerationEU και αποτελούν τις μεγαλύτερες δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Η δράση κατάρτισης ανέργων ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022 και ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουλίου. Μέχρι σήμερα 106.340 άτομα έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, εκ των οποίων το 76% είναι γυναίκες και 24% άνδρες, ενώ 80% επέλεξαν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων και 20% πράσινων δεξιοτήτων.

Τι επέλεξαν οι άνεργοι

Τα 10 πιο δημοφιλή προγράμματα κατάρτισης για ανέργους είναι:

• Βασικές δεξιότητες πληροφορικής.

• Ειδικός εφαρμογών κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

• Online branding και επικοινωνία.

• Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media & marketing.

• Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

• Ειδικός εφαρμογών ΑΠΕ για ενεργειακές ανάγκες κτιρίων.

• Ειδικός στο social media marketing – Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης εταιρικής παρουσίας μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Γραμματεία Διοίκησης.

• Επιχειρηματικές δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών.

• Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

Οσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των καταρτιζομένων ανέργων, το 20% διαμένει στην Αττική, το 19% στην Κεντρική Μακεδονία, το 14% στη Θεσσαλία, το 13% στη Δυτική Ελλάδα και στις υπόλοιπες περιφέρειες μονοψήφια ποσοστά.

Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, 54.296 ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση, εκ των οποίων το 60% είναι γυναίκες και 40% άνδρες, ενώ 85% επέλεξαν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων και 15% πράσινων δεξιοτήτων.

Τι επέλεξαν οι εργαζόμενοι

Τα 10 πιο δημοφιλή προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους είναι:

• Προχωρημένες (advanced) δεξιότητες χρήσης ΗΥ (2021).

• Digital and networking skills – Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στον χώρο εργασίας (social media).

• Στέλεχος διαχείρισης και διοίκησης έργου (project management).

• Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου (επίπεδο 1 και 2).

• Administrative support – Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης με χρήση ΤΠΕ.

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ.

• Φορολογική και μηχανογραφημένη λογιστική.

• Στέλεχος ψηφιακού επιχειρείν και επιχειρησιακής κουλτούρας.

• Social media business marketing.

• Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing.

Οσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των καταρτιζομένων εργαζομένων, το 26% διαμένει στην Αττική, το 21% στην Κεντρική Μακεδονία, το 14% στη Θεσσαλία και στις υπόλοιπες περιφέρειες μονοψήφια ποσοστά.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ συγκέντρωσε στοιχεία από τους ίδιους τους καταρτιζομένους ανέργους, μέσω της συμπλήρωσης ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων, με στόχο την αξιολόγησή τους. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, έχουν συμπληρωθεί ερωτηματολόγια από 96.339 ανέργους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να το αξιολογήσουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα (93%) εμφανίζονται πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι, το 92% δήλωσε πως το πρόγραμμα βοήθησε πολύ ή αρκετά στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ πάνω από το 80% δήλωσε πως συμμετείχε για να αναπτύξει νέες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα βελτιώσουν τις πιθανότητές του για εύρεση εργασίας. Αλλωστε, το 65% δήλωσε πως συμμετείχε στα προγράμματα για αυτόν τον σκοπό, ενώ ένα 50% συμμετείχε για να αποκτήσει περισσότερα τυπικά προσόντα. Δεν πρέπει βέβαια να παραγνωρίζει κανείς ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τα προγράμματα για τη βελτίωση του εισοδήματός τους, με τις ευλογίες μάλιστα και των επιχειρήσεων. Σύμφωνα πάντως με το διοικητή της ΔΥΠΑ Σπύρο Πρωτοψάλτη, τα προγράμματα κατάρτισης νέας γενιάς της ΔΥΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη δράση απόκτησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Ο στόχος είναι έως το 2025 να έχουν καταρτιστεί 500.000, ενώ η Ευρώπη έχει θέσει στόχο μέχρι το 2030 το 60% όλων των ενηλίκων να συμμετέχει τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

Ηλεκτροκίνηση

Ενα άκρως επίκαιρο και καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεκινά η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, πιλοτικά, για 70 ανέργους και εργαζομένους με θέμα «Ηλεκτροκίνηση στην πράξη». «Διαβάζοντας» με σχετική ταχύτητα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανέργων αλλά και των ήδη εργαζομένων στον κλάδο, οι δύο φορείς δημιούργησαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα μέσω του οποίου, τελικά, οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να επισκευάσουν και να συντηρήσουν ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα. Πρόκειται για μια σημαντική έλλειψη στην αγορά εργασίας, η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αγορά. 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν 
την αίτησή τους στους παρακάτω ηλεκτρονικούς 
συνδέσμους:
Τμήμα Κοζάνης: https://miskedivim.uowm.gr/evkodypa/register/.
Τμήμα Φλώρινας: https://miskedivim.uowm.gr/evdypa/register/.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 62 ώρες, εκ των οποίων οι 27 ώρες είναι θεωρία και οι 35 ώρες εργαστήριο. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους και εργαζομένους με επαγγελματική προϋπηρεσία σε συμβατικά συνεργεία αυτοκινήτων που διαμένουν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και σε σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας και Καστοριάς της ΔΥΠΑ.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT