Ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων σε τρεις ημέρες

Ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων σε τρεις ημέρες

Σε πλήρη λειτουργία από 1ης Νοεμβρίου η ειδική πλατφόρμα – Πώς θα λειτουργεί

3' 12" χρόνος ανάγνωσης

Ταχύτερες μεταβιβάσεις ακινήτων που οδηγούν ταυτόχρονα και στο τέλος της αναμονής στις κτηματολογικές υπηρεσίες και τα υποθηκοφυλακεία φέρνει ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου που τίθεται σε πλήρη λειτουργία από την 1η Νοεμβρίου.

Οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αντλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα σχετικά συμβόλαια, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν από τους δήμους, την εφορία ή άλλους φορείς του ελληνικού Δημοσίου να τα εκδώσουν. Ολα τα έγγραφα θα αντλούνται πλέον μέσω διαλειτουργικότητας. Μέχρι πρότινος οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να περιμένουν από έναν έως τρεις μήνες για την έκδοση πιστοποιητικού μη οφειλής ΤΑΠ, ενώ τεράστια ήταν και η αναμονή στις κτηματολογικές υπηρεσίες. Με τις αλλαγές που επέρχονται η μεταβίβαση ακινήτου θα μπορεί να ολοκληρωθεί το αργότερο σε τρεις ημέρες, αναφέρουν οι άνθρωποι της αγοράς, εφόσον βέβαια το σύστημα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Σε πρώτη φάση και μέχρι να επεκταθεί το κτηματολόγιο σε όλη την επικράτεια, οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις θα αφορούν μόνο ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί.

Ολα τα έγγραφα θα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας, ενώ η πλατφόρμα «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Χρήστες της πλατφόρμας είναι ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη και τα συμβαλλόμενα μέρη (όπως π.χ. αγοραστές και πωλητές). Το σύστημα ήδη λειτουργεί πιλοτικά, με τους συμβολαιογράφους να αναφέρουν στην ΑΑΔΕ μικρά προβλήματα τα οποία αναμένεται να επιλυθούν μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος.

Τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η ηλεκτρονική συλλογή των δικαιολογητικών μεταβίβασης θα γίνεται ως εξής:

Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα για να αιτηθεί την έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ή/και να τα συλλέξει, κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά εμφανίζονται σε ειδικό κατάλογο μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης. Συγκεκριμένα:

• Τίτλος κτήσης: Μεταφορτώνεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον συμβολαιογράφο. Εάν ο τίτλος κτήσης δεν είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταφορτώνεται το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

• Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

• Αποδεικτικό ενημερότητας.

• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ τα αναγκαία δεδομένα.

Ο νέος μηχανισμός θα αφορά μόνο τα ακίνητα που έχουν μπει στο κτηματολόγιο.

• Βεβαίωση δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ.

• Πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας.

• Τυχόν δήλωση υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 ή στον Ν. 4495/2017 (τακτοποίηση αυθαιρέτων) και βεβαίωση εξόφλησης του σχετικού προστίμου.

• Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση.

• Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

• Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό).

• Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη βάση δεδομένων του ελληνικού κτηματολογίου το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του προς μεταβίβαση ακινήτου.

Πώς θα λειτουργεί

• Οι συμβολαιογράφοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση της πλατφόρμας. Παράλληλα και οι συμβαλλόμενοι (αγοραστές και πωλητές) εισέρχονται στην πλατφόρμα, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

• Ο συμβολαιογράφος με την είσοδό του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβάλλει αίτημα μεταβίβασης εισάγοντας τους ΑΦΜ του αγοραστή και του πωλητή. Κατόπιν, προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της πλατφόρμας, ώστε να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις.

• Ο πωλητής εισέρχεται στην πλατφόρμα και κατόπιν στο αίτημα μεταβίβασης που δημιούργησε ο συμβολαιογράφος, ώστε να επιλέξει το ακίνητο που θα μεταβιβασθεί και παράλληλα να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης. Παρέχοντας την εξουσιοδότηση αυτή, ο μεταβιβάζων συναινεί ρητά στη γνωστοποίηση από την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας στον συμβολαιογράφο των απαραίτητων φορολογικών δεδομένων του, που συνδέονται με τη μεταβίβαση, όπως ενδεικτικά τους λόγους αδυναμίας έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας (π.χ. ύπαρξη οφειλών, δέσμευση ενημερότητας), κ.ά.

• Ο αγοραστής αμέσως μετά εισέρχεται στην πλατφόρμα ώστε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT