Ενισχύσεις για ίδρυση νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Ενισχύσεις για ίδρυση νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Πρόκειται για δράση η οποία υλοποιείται με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 160 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας

3' 27" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκε τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων». Η τροποποίηση αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την τροποποίηση.

Οπως έχουμε αναφέρει, πρόκειται για δράση η οποία υλοποιείται με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 160 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας. Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα τουρισμού. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (18/12/2023). Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

– Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία περιφέρεια της χώρας. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

– Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί ορίζεται/ονται στην αναλυτική πρόσκληση. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης.

– Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).

– Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

– Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσεων γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

– Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.

– Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.

Συγκεκριμένα απαιτούνται τραπεζικές βεβαιώσεις οι οποίες αναφέρουν: α) Τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, και β) τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα ενός από τους τρεις προηγούμενους μήνες (όποιον επιλέξει ο επενδυτής) πριν από τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω. Η ημερομηνία διαθεσίμων υπολοίπων θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις για όλους τους εταίρους/μετόχους.

– Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

1. Ξενοδοχεία

– Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω.

– Δυναμικότητα 12 κλινών και άνω.

2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping). Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

4. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: τρεις (3).

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνεται στο ίδιο σήμα MHTE.

5. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

– Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιών και άνω.

– Ελάχιστη δυναμικότητα δώδεκα (12) κλινών.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες:

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

– Μηχανήματα – εξοπλισμός.

– Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό.

– Λοιπός εξοπλισμός.

– Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ).

– Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας.

– Τεχνικές μελέτες.

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

– Μεταφορικά μέσα.

– Εμμεσες δαπάνες.

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η/12/2023 (ημερομηνία προκήρυξης της δράσης).

Στη δράση θα κατατίθενται προτάσεις προϋπολογισμού από 80.000 έως 400.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης του ποσοστού ενίσχυσης κατά α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά, και β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορεί να αναζητηθεί στις διευθύνσεις https://www.espa.gr/ και https://21-27.antagonistikotita.gr/. Προτάσεις υποβάλλονται έως 22/3/2024.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή