Επιδοτήσεις: Ενίσχυση νέων μεγάλων επιχειρήσεων σε δύο Περιφέρειες

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση νέων μεγάλων επιχειρήσεων σε δύο Περιφέρειες

3' 25" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη δράσης με τίτλο «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης». Πρόκειται για δράση η οποία θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 75.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων, στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. Επισημαίνεται ότι ειδική έμφαση θα δοθεί στις επενδύσεις που συνεισφέρουν στους ειδικούς τομείς αναδιάρθρωσης του παραγωγικού μοντέλου κάθε ΕΣΔΙΜ. Για το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας ειδική έμφαση θα δοθεί στον τομέα της ενέργειας και της αγροδιατροφής, ενώ για το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης στον τομέα της φαρμακευτικής. Η δράση υποστηρίζει (α) παραγωγικές επενδύσεις που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή, (β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, (γ) επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών, ​(δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας, (ε) επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα. Η δράση απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση ​μεγάλες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1/1/2022.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων μπορούν να αναζητηθούν στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο και να τεκμηριώνεται η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης, δημόσιας ενίσχυσης ή παροχής.

3. Να λειτουργούν/λειτουργήσουν νόμιμα με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή.

– Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των παρακάτω περιοχών: ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών, Δήμο Μεγαλόπολης, Δήμο Οιχαλίας, Δήμο Γορτυνίας και Δήμο Τρίπολης.

4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή στην περίπτωση των υπό σύσταση πριν από την πρώτη εκταμίευση.

5. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυση.

6. Να δεσμευτούν ότι μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωση της επένδυσης θα προχωρήσουν στη δημιουργία ελάχιστου αριθμού νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες, για τις νέες επιχειρήσεις, θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθεταν το τελευταίο 12μηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:

Αφορά περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

– Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 350.000 ευρώ επιχορήγησης.

– Για διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ ανά 500.000 ευρώ επιχορήγησης.

7. Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον συνολική βαθμολογία 65 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

– Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 ΓΑΚ).

– Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41 ΓΑΚ).

– Δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία (άρθρο 33 ΓΑΚ).

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών) κυμαίνεται από 5.000.000 ευρώ έως και 40.000.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 45%-75% ανάλογα με το είδος της ενισχυόμενης δαπάνης. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να αναζητηθεί στις διευθύνσεις https://www.espa.gr/ και https://eydam.gr/. Αιτήσεις υποβάλλονται από 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2024.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT