Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας από επιχειρήσεις

Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας από επιχειρήσεις

3' 14" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη δράσης με τίτλο «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης». Πρόκειται για δράση η οποία θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ), προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση – αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε τέσσερα έτη και πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

– Εχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

– Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (κύριος κωδικός δραστηριότητας ή κωδικός δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ), όπως αυτές αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια τα οποία, με βάση την έκθεση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, υλοποιούν επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και επιτυγχάνουν εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 20% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των παραγωγικών μονάδων πριν από την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

Δαπάνες εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά: – Αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγικής διεργασίας με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

– Μόνωση θερμών και ψυχρών επιφανειών.

– Εξοπλισμό και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων/λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης).

– Αντικατάσταση των ατμολεβήτων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού.

– Μόνωση σωληνώσεων, τοποθέτηση ατμοπαγίδων κ.λπ. στις εγκαταστάσεις διανομής θερμότητας.

– Μόνωση δεξαμενών, εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας στις εγκαταστάσεις χρήσης θερμότητας/ψύξης.

– Αντικατάσταση των παλαιών συμπιεστών με νέους καλύτερων αποδόσεων, χρήση εφεδρικού αεροσυμπιεστή, χρήση ενός συστήματος αυτοματισμού, στις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα.

– Εγκατάσταση νέας αντλίας κενού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής κενού.

– Ανεμιστήρες και αντλίες μεταβλητής παροχής.

– Αντικατάσταση των υφιστάμενων κινητήρων με κινητήρες βελτιωμένου βαθμού απόδοσης.

– Εξοπλισμό και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης.

– Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας για τους χώρους παραγωγής/αποθήκευσης.

– Αντιστάθμιση αέργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.

– Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων (τύπου κλαρκ) εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στην έκθεση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου.

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (π.χ. σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, έκθεσης αποτελεσμάτων μέτρησης και επαλήθευσης, ενδιάμεσων εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου, λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου).

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική (ανταγωνιστική) και απλοποιημένη καθώς αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης και ένταξης είναι η χαμηλότερη τιμή του λόγου του κόστους επένδυσης προς την κατ’ έτος εξοικονομούμενη τελική ενέργεια (€/MWh) από τις επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα υλοποιηθούν. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 50.000 έως και 1.000.000 ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων είναι έως 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Αναλύεται σε έως 24 μήνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και υποχρεωτικά 6 μήνες πλήρους λειτουργίας της επένδυσης, ώστε να συνταχθεί η έκθεση αποτελεσμάτων μέτρησης και επαλήθευσης, η οποία υποβάλλεται συνοδευτικά με το αίτημα τελικού ελέγχου. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100% επί των συνολικών επενδυτικών δαπανών για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να αναζητηθεί στις διευθύνσεις https://www.espa.gr/ και https://www.eydamth.gr/.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 22 Απριλίου έως 6 Ιουνίου 2024.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT