Επιδοτήσεις: Ενίσχυση μικρομεσαίων σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση μικρομεσαίων σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

3' 24" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Πλέον των προγραμμάτων που έχουμε παρουσιάσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες, νεοσύστατες ή υπό σύσταση, που έχουν την έδρα τους στις περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ανακοινωθεί και η προκήρυξη δράσης με τίτλο «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης». Πρόκειται για δράση η οποία θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης.

Διευκρινίζεται ότι ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης πρόσκλησης, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων μπορούν να αναζητηθούν στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο και να τεκμηριώνεται η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης, δημόσιας ενίσχυσης ή παροχής. Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης και προκειμένου να τηρείται ο χαρακτήρας κινήτρου θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά προέγκριση ή πρόθεση χορήγησης δανείου και όχι τελική σύμβαση δανείου.

3. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Δημιουργία νέας εγκατάστασης.

– Επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης εγκατάστασης.

– Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρήγαγε προηγουμένως η εγκατάσταση.

– Θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων ή στη συνολική παροχή των υπηρεσιών που αφορά η επένδυση στην εγκατάσταση. Σημειώνεται ότι η επένδυση αντικατάστασης δεν συνιστά αρχική επένδυση.

4. Να λειτουργούν νόμιμα με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή.

5. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των παρακάτω περιοχών: ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών, Δήμο Μεγαλόπολης, Δήμο Οιχαλίας, Δήμο Γορτυνίας και Δήμο Τρίπολης.

6. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Στόχος, η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

7. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης.

8. Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν στη δημιουργία ελάχιστου αριθμού νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθεταν το τελευταίο 12μηνο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελική εκταμίευση της δημόσιας χρηματοδότησης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:

– Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 300.000 ευρώ επιχορήγησης.

– Για θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ ανά 350.000 ευρώ επιχορήγησης.

9. Η συνολική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 65 βαθμών.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

– Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.

– Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

– Δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία.

Προϋπολογισμός – Ενταση ενίσχυσης. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 500.000 ευρώ έως και 12.000.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Εγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50%-70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να αναζητηθεί στις διευθύνσεις https://www.espa.gr/ και https://eydam.gr/.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 15 Μαΐου 2024.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT