Πώς θα αμφισβητείται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα – Αναλυτικά η διαδικασία

Πώς θα αμφισβητείται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα – Αναλυτικά η διαδικασία

Η υποβολή της αίτησης αμφισβήτησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή, τα δικαιολογητικά και ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου

3' 4" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ψηφιακά θα γίνεται η αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προθεσμία υποβολής της αίτησης αμφισβήτησης του τεκμηρίου για αντικειμενικούς λόγους και τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Περαιτέρω, περιγράφει τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις καθώς και την προθεσμία υποβολής αίτησης για τη διενέργεια ελέγχου, καθώς επίσης και τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου.

Φορολογούμενοι που αμφισβητούν το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα καλούνται, μέσω της νέας εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE, να υποβάλουν αίτημα αμφισβήτησης.

Αίτημα για διενέργεια ελέγχου

Ανάλογα με τον λόγο αμφισβήτησης, προβλέπεται αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία γίνεται σε δύο βήματα:

1ο Βήμα: Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

2ο Βήμα: Εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει τον σχετικό κωδικό στο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος πρέπει, το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου.

Αίτηση αμφισβήτησης για αντικειμενικούς λόγους

Στις περιπτώσεις αυτές, το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στη νέα ψηφιακή εφαρμογή, που θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Ειδικότερα, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την έκδοση του εκκαθαριστικού (πράξη προσδιορισμού φόρου) και μέχρι την κοινοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Οι αντικειμενικοί λόγοι και τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα:

1) Στρατιωτική θητεία (Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή βεβαίωση της Μονάδας που υπηρετεί)

2) Φυλάκιση (Αποφυλακιστήριο από το κατάστημα κράτησης ή Πιστοποιητικό κράτησης)

3) Νοσηλεία (Βεβαίωση νοσηλείας)

4) Εγκυμοσύνη (Βεβαίωση κυοφορίας ΗΔΙΚΑ / δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

5) Ανατροφή τέκνου δώδεκα (12) μήνες μετά τον τοκετό ή την τεκνοθεσία ή την αναδοχή τέκνου (Πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, Δικαστική απόφαση και πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή αποδεικτικό /έκθεσης επίδοσης της απόφασης στον αρμόδιο εισαγγελέα και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων, Πράξη τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια και Βεβαίωση καταχώρισης του ανηλίκου στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων ή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών ή στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων)

6) Φυσικές καταστροφές (Απόφαση/Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως πληγείσας ή απόφαση/πράξη του αρμοδίου οργάνου με την οποία παρέχεται κρατική αρωγή για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία ως πρώτη αρωγή ή επιχορήγηση, ή προκαταβολή επιχορήγησης)

Η συνολική ή μερική αδυναμία άσκησης της δραστηριότητας διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα (ημέρες) ισχύει η κήρυξη με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 30 του ν. 4662/2020 (Α΄27), της περιοχής που, κατά περίπτωση, εδρεύει ή έχει εγκατάσταση η επιχείρηση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

7) Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός (Απόφαση της δημόσιας αρχής με την οποία ανακλήθηκε η άδεια)

8) Απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας (Απόφαση της δημόσιας αρχής με την οποία επιβάλλεται η απαγόρευση)

9) Αλλοι λόγοι ανωτέρας βίας (Ιατρική γνωμάτευση από νοσοκομείο ή κλινική)

Πώς θα αμφισβητείται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα – Αναλυτικά η διαδικασία-1
Πώς θα αμφισβητείται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα – Αναλυτικά η διαδικασία-2
Πώς θα αμφισβητείται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα – Αναλυτικά η διαδικασία-3

Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, στο τηλέφωνο 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT