Επιδοτήσεις: Ενίσχυση σε νέες και υπό ίδρυση μικρομεσαίες εταιρείες

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση σε νέες και υπό ίδρυση μικρομεσαίες εταιρείες

Αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου

3' 19" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027, έχει ανακοινωθεί η τροποποίηση της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση νέων και υπό ίδρυση ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης». Η τροποποίηση αφορά τις αποδεκτές ημερομηνίες των βεβαιώσεων τραπεζικού υπολοίπου με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή καθώς και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία.

Πρόκειται για δράση η οποία θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ.

Κύριο στόχο της αποτελεί η δημιουργία νέων και η ενίσχυση νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν σε αυτές τις περιοχές από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την επίτευξη μηδενισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Η δράση απευθύνεται σε νέες υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής ή μεσαίας επιχείρησης ή να είναι φυσικά πρόσωπα.

2. Οι νέες να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

3. Ο ίδιος φορέας επένδυσης (επιχείρηση / μέτοχος / εταίρος / ιδιοκτήτης) να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση.

4. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο 2 προηγούμενα) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

5. Να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθέσιμων κεφαλαίων σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του υποβαλλόμενου Π/Υ.

6. Να λειτουργούν/λειτουργήσουν νόμιμα με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή.

7. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των περιοχών:

– Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

– Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

8. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή στην περίπτωση των υπό σύσταση πριν από την πρώτη εκταμίευση.

9. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης.

10. Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

11. Η αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

12. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο Ετήσιας Μονάδας Εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και οργάνων, λογισμικού, παροχή υπηρεσιών και έμμεσες δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών).

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών) κυμαίνεται από 20.000 έως και 100.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί είτε με ίδιους πόρους είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με συνδυασμό και των δύο.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να αναζητηθεί στις διευθύνσεις https://www.espa.gr/ και https://eydam.gr/.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 10 Μαΐου 2024.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT