Άρθρο Αριστείδη Σάμιτα στην «Κ»: Ο κανονισμός MiCA και οι αγορές κρυπτονομισμάτων στην Ε.Ε.

Άρθρο Αριστείδη Σάμιτα στην «Κ»: Ο κανονισμός MiCA και οι αγορές κρυπτονομισμάτων στην Ε.Ε.

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι νομοθετικές πράξεις της Ενωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες στην ψηφιακή εποχή και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας οικονομίας ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις προς το συμφέρον των πολιτών, μεταξύ άλλων καθιστώντας δυνατή τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών

2' 41" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι νομοθετικές πράξεις της Ενωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες στην ψηφιακή εποχή και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας οικονομίας ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις προς το συμφέρον των πολιτών, μεταξύ άλλων καθιστώντας δυνατή τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Αναμένεται ότι πολλές εφαρμογές που δεν έχουν ακόμη μελετηθεί πλήρως θα συνεχίσουν να παράγουν νέους τύπους επιχειρηματικής δραστηριότητας και επιχειρηματικών μοντέλων που, μαζί με τον ίδιο τον τομέα των κρυπτοστοιχείων, θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τους πολίτες της Ενωσης.

Η απουσία συνολικού ενωσιακού πλαισίου για τις αγορές κρυπτοστοιχείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη εμπιστοσύνης των χρηστών στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που θα μπορούσε να παρεμποδίσει σοβαρά την ανάπτυξη αγοράς για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και να έχει αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση ευκαιριών σε επίπεδο καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, εναλλακτικών μέσων πληρωμής ή νέων πηγών χρηματοδότησης για τις εταιρείες της Ενωσης. Επιπλέον, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν κρυπτοστοιχεία δεν θα είχαν καμία ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των κρυπτοστοιχείων τους στα διάφορα κράτη-μέλη, γεγονός που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειές τους να χρησιμοποιήσουν κρυπτοστοιχεία για σκοπούς ψηφιακής καινοτομίας. Η απουσία συνολικού ενωσιακού πλαισίου για τις αγορές κρυπτοστοιχείων θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ρυθμιστικό κατακερματισμό, ο οποίος θα προκαλούσε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, θα καθιστούσε δυσχερέστερο για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε διασυνοριακή βάση και θα αποτελούσε αφορμή για ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Οι αγορές κρυπτοστοιχείων είναι ακόμη περιορισμένης κλίμακας και δεν αποτελούν προς το παρόν απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ωστόσο, είναι πιθανό, είδη κρυπτοστοιχείων τα οποία επιδιώκουν σταθεροποίηση της τιμής τους σε σχέση με συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων, να υιοθετηθούν ευρέως στο μέλλον από ιδιώτες κατόχους, και μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες προκλήσεις όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών, τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής ή τη νομισματική κυριαρχία.

Η απουσία ενωσιακού πλαισίου για τις αγορές κρυπτοστοιχείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρυθμιστικό κατακερματισμό.

Κατά συνέπεια, απαιτούνταν ένα ειδικό και εναρμονισμένο πλαίσιο για τις αγορές κρυπτοστοιχείων σε επίπεδο Ενωσης, προκειμένου να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για τα κρυπτοστοιχεία και τις συναφείς υπηρεσίες και δραστηριότητες που δεν καλύπτονται ακόμη από νομοθετικές πράξεις της Ενωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ενα τέτοιο πλαίσιο, που να υποστηρίζει την καινοτομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό και παράλληλα να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των ιδιωτών κατόχων και την ακεραιότητα των αγορών κρυπτοστοιχείων. Ενα σαφές πλαίσιο που παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε διασυνοριακό επίπεδο και να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες, για την εύρυθμη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους. Ενα ενωσιακό πλαίσιο για τις αγορές κρυπτοστοιχείων που προβλέπει αναλογική μεταχείριση των εκδοτών κρυπτοστοιχείων και των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ώστε με τον τρόπο αυτό να παρέχονται ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την είσοδο στην αγορά και την τρέχουσα και μελλοντική ανάπτυξη των αγορών κρυπτοστοιχείων. Προωθεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και αντιμετωπίζει τους κινδύνους νομισματικής πολιτικής που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω κρυπτοστοιχείων τα οποία επιδιώκουν σταθεροποίηση της τιμής τους σε σχέση με συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων.

*Ο κ. Αριστείδης Σάμιτας είναι αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT