Ενισχύσεις επιχειρήσεων σε Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο

Ενισχύσεις επιχειρήσεων σε Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο

Εως τις 28 Ιουνίου η υποβολή προτάσεων στις δύο δράσεις του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

3' 8" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ανακοινωθεί η παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις δύο δράσεις του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027, που έληγαν μέσα στον Μάιο και αφορούν την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων μεγάλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις δράσεις ενίσχυσης:

1. Υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων με προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 75.000.000 ευρώ.

2. Νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων με προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 75.000.000 ευρώ.

Οι δράσεις υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι δύο δράσεις και με αφορμή την παράταση, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά τους στοιχεία.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες προσκλήσεις, οι δράσεις υποστηρίζουν:

1. Παραγωγικές επενδύσεις που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή.

2. Επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

3. Επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών.

4. Επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας.

5. Επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και στην ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Επισημαίνεται ότι για το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας ειδική έμφαση θα δοθεί στους τομείς της ενέργειας και της αγροδιατροφής, ενώ για το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης στον τομέα της φαρμακευτικής.

Οι δράσεις απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις είτε υφιστάμενες είτε νέες είτε υπό σύσταση, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ των προσκλήσεων.

Διευκρινίζεται ότι ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1/1/2022.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων μπορούν να αναζητηθούν στις δημοσιευμένες προσκλήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο και να τεκμηριώνεται η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης, δημόσιας ενίσχυσης ή παροχής.

3. Να λειτουργούν/λειτουργήσουν νόμιμα με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή.

4. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των παρακάτω περιοχών: ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών, Δήμο Μεγαλόπολης, Δήμο Οιχαλίας, Δήμο Γορτυνίας και Δήμο Τρίπολης.

5. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή στην περίπτωση των υπό σύσταση πριν από την πρώτη εκταμίευση.

6. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης.

7. Να δεσμευτούν ότι, μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης, θα προχωρήσουν στη δημιουργία ελάχιστου αριθμού νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες, για τις νέες επιχειρήσεις, θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθεταν το τελευταίο 12μηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:

– Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 350.000 ευρώ επιχορήγησης.

– Για διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ ανά 500.000 ευρώ επιχορήγησης. Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον συνολική βαθμολογία 65 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών) πρέπει να κυμαίνεται από 5.000.000 έως και 40.000.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Εγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 45%-75% ανάλογα με το είδος της ενισχυόμενης δαπάνης.

Τα πλήρη κείμενα των προσκλήσεων μπορούν να αναζητηθούν στις διευθύνσεις https://www.espa.gr/ και https://eydam.gr/.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 28 Ιουνίου 2024.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT