Επιδοτήσεις: Παράταση δύο δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επιδοτήσεις: Παράταση δύο δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

3' 26" χρόνος ανάγνωσης

Ανοικτές για υποβολή προτάσεων, έπειτα από παράταση, παραμένουν δύο δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MμE). α) Για υφιστάμενες και β) για νεοσύστατες ή υπό σύσταση, που έχουν την έδρα τους στις περιοχές εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης (ΕΣΔΙΜ). Οι δράσεις αυτές αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμο προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 500.000 ευρώ και δεν πρέπει να συγχέονται με αυτές των οποίων ο επιλέξιμος προϋπολογισμός έφτανε έως 100.000 ευρώ, για τις οποίες η υποβολή προτάσεων έληξε στις 10 Μαΐου. Οι δύο δράσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 65.000.000 ευρώ η κάθε μία. Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι δύο δράσεις και με αφορμή την παράταση, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά τους στοιχεία.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες προσκλήσεις, οι δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων, νεοσύστατων και υπό σύσταση ΜΜΕ, στις περιοχές των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δράσεις απευθύνονται σε ΜμΕ είτε υφιστάμενες είτε νέες είτε υπό σύσταση, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ των προσκλήσεων. Διευκρινίζεται ότι, ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1.1.2022. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων μπορούν να αναζητηθούν στις δημοσιευμένες προσκλήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο και να τεκμηριώνεται η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης, δημόσιας ενίσχυσης ή παροχής.

3. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Δημιουργία νέας εγκατάστασης.

– Επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης εγκατάστασης.

– Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρήγαγε προηγουμένως η εγκατάσταση.

– Θεμελιώδη αλλαγή (όχι αντικατάσταση) στη συνολική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων ή στη συνολική παροχή των υπηρεσιών που αφορά η επένδυση στην εγκατάσταση.4. Να λειτουργούν νόμιμα με αποδεκτή, σύμφωνα με το εταιρικό – εμπορικό δίκαιο, νομική μορφή.

5. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των παρακάτω περιοχών: Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, Π.Ε. Καστοριάς και Γρεβενών, Δήμο Μεγαλόπολης, Δήμο Οιχαλίας, Δήμο Γορτυνίας και Δήμο Τρίπολης.

6. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή στην περίπτωση των υπό σύσταση πριν από την πρώτη εκταμίευση.

Αφορά υφιστάμενες, νεοσύστατες και υπό σύσταση εταιρείες στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

7. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης.

8. Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν στη δημιουργία ελάχιστου αριθμού νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), πρόσθετες αυτών που διέθεταν το τελευταίο 12μηνο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελική εκταμίευση της δημόσιας χρηματοδότησης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:

– Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 300.000 ευρώ επιχορήγησης.

– Για θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ ανά 350.000 ευρώ επιχορήγησης.

9. Η συνολική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 65 βαθμών.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

– Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.

– Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

– Δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 500.000 έως και 12.000.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50%-70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 28 Ιουνίου 2024.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT