Ενίσχυση μεγεθών για ΑΔΜΗΕ το α΄ τρίμηνο

Ενίσχυση μεγεθών για ΑΔΜΗΕ το α΄ τρίμηνο

Για τη χρήση του 2023 θα διανείμει μέρισμα συνολικού ύψους 58,96 εκατ. ευρώ

2' 21" χρόνος ανάγνωσης

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα το α΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 109,8 εκατ. ευρώ, έναντι 94 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2023 σημειώνοντας αύξηση 16,8%. Τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την αγορά εξισορρόπησης, ανήλθαν σε 108,1 εκατ. ευρώ έναντι 92,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 17,2%, ενώ τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή (μείωση 1 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18% σε 82,2 εκατ. ευρώ έναντι 70 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2023.

Το συγκρίσιμο ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 82,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 17,6% σε σχέση με το αντίστοιχο του α΄ τριμήνου 2023 ποσού 70,1 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια. Αφορούν συγκεκριμένα, πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του ομίλου, πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 138.000 ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 123.000 ευρώ για το α΄ τρίμηνο του 2023 και πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 38.000 ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 44.000 ευρώ το α΄ τρίμηνο 2023.

Το ενοποιημένο EBIT αυξήθηκε κατά 22,1% και ανήλθε σε 52,2 εκατ. ευρώ, έναντι 42,7 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2023. Το συγκρίσιμο ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε στα 52,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 22,3% έναντι 42,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2023, μη συμπεριλαμβάνοντας τα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν σε 48 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24% έναντι 38,7 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο 2023. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 36,9 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2023.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2023. Οι επενδύσεις του ομίλου στο α΄ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε 97,2 εκατ. ευρώ έναντι 148,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ ο καθαρός δανεισμός του, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε σε 904,4 εκατ. ευρώ έναντι 950,5 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2023. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του ομίλου το α΄ τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 12,3% και ανήλθε σε 57,6 εκατ. ευρώ, έναντι 51,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2023.

Σημαντική αύξηση της τάξης του 21,6% ή 0,6 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα λοιπά έξοδα του ομίλου, που σύμφωνα με την εταιρεία συνδέεται κυρίως με το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη δέσμευση του ομίλου να υλοποιήσει ένα ευρύ φάσμα κοινωφελών έργων, για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τοπικών κοινωνιών.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τη συμφωνία μετόχων, διανομή μερίσματος ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2023, που αντιστοιχεί στο ποσό των 58,96 εκατ. ευρώ, το οποίο και εγκρίθηκε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT