ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων

eynoikes-rythmiseis-gia-tin-anaptyxi-epicheirimatikon-parkon-2307724

Σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα επιχειρηματικά πάρκα, τις άτυπες συγκεντρώσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και την εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Οπως επισημαίνεται και σε σχετική ενημέρωση από τον ΣΕΒ, για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα με το νομοσχέδιο:

• Στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων τίθενται οι βάσεις για την εξυγίανση και τη μελλοντική ανάπτυξη της βιομηχανίας μέσω του νέου επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Οινόφυτα βρίσκονται περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις και παράγεται το 1/3 του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας.

• Εισάγονται διατάξεις για την αδειοδότηση κέντρων αποθήκευσης και διανομής, βάσει των προβλέψεων του ν. 4302/14, που σήμερα λειτουργούν σε άτυπες συγκεντρώσεις. Παράδειγμα τέτοιας περιοχής είναι ο Ασπρόπυργος, που σήμερα στεγάζει περίπου το 45% του κλάδου.

Κατά τον ΣΕΒ, «και στις δύο περιπτώσεις ενθαρρύνεται ένα ισχυρό αναπτυξιακό μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης μέσα σε οργανωμένες περιοχές.

Επίσης, δείχνουν τον δρόμο για τη συνεργασία Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην απλοποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος».

Με προσθήκη στο άρθρο 9 του ν. 4302/14 δίδεται διέξοδος σε ένα διατυπωμένο αίτημα της επιτροπής εφοδιαστικής αλυσίδας του ΣΕΒ για την αδειοδότηση άτυπων συγκεντρώσεων εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περιοχές όπου μπορούν να υπάρχουν οι εμπορικές αποθήκες, αλλά όχι βιομηχανικά κτίρια, επιτρέπεται και η εγκατάσταση των κέντρων αποθήκευσης και διανομής με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τις εμπορικές αποθήκες. Στα κέντρα αυτά επιτρέπονται οι κύριες δραστηριότητες, οι δευτερεύουσες (πλην μεταποίησης), καθώς και η αποθήκευση προϊόντων σε ψυγεία.

«Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι στη σωστή κατεύθυνση και καλύπτει ένα διατυπωμένο αίτημα του κλάδου. Αναμένεται να δώσει διέξοδο στην αδειοδότηση επιχειρήσεων ως κέντρων αποθήκευσης και διανομής», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Για τα Οινόφυτα, έως το τέλος του χρόνου θα συσταθεί εταιρεία ειδικού σκοπού σχετικά με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία και θα υποβάλει όλες τις αναγκαίες μελέτες και δικαιολογητικά. Η ανάπτυξη και η λειτουργία του ΕΠΕ Οινοφύτων μπορεί να γίνονται τμηματικά, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εξασφάλιση των απαραίτητων χώρων για έργα υποδομής. Στη συνέχεια, όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο ΕΠ Εξυγίανσης θα κληθούν να εισφέρουν σε γη και σε χρήμα.

Ειδικότερα, η εισφορά σε γη ορίζεται στο 20% της έκτασης πριν από την πολεοδόμηση, ενώ, σε περιπτώσεις που για πολεοδομικούς λόγους δεν γίνεται να εξευρεθεί το συγκεκριμένο ποσοστό, αυτό μπορεί να μειωθεί. Η εισφορά σε χρήμα θα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμηση και προβλέπεται να ανέρχεται στο 15% της αξίας που έχει κατά τον χρόνο έγκρισης της πράξης εφαρμογής. Η συγκεκριμένη εισφορά θα καταβάλλεται άπαξ ή τμηματικά και μπορεί να μετατραπεί εν όλω ή εν μέρει σε αντίστοιχη εισφορά σε γη.