ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλυμμένο ομόλογο 200 εκατ. ευρώ εκδίδει η Alpha Bank Romania

Καλυμμένο ομόλογο 200 εκατ. ευρώ εκδίδει η Alpha Bank Romania

Την αγορά καλυμμένων ομολογιών (Covered Bonds) στη Ρουμανία ανοίγει η Alpha Bank Romania, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η θέσπιση προγράμματος που προβλέπει την απευθείας έκδοση καλυμμένων ομολογιών από την τράπεζα έως του ποσού του 1 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank Romania αναμένεται να προχωρήσει στο εγγύς διάστημα σε έκδοση καλυμμένης ομολογίας περί τα 200 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω έκδοση αναμένεται να φέρει πιστοληπτική διαβάθμιση «Baa2» κατηγορίας investment grade από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, δηλαδή 1 βαθμίδα υψηλότερα σε σχέση με την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ρουμανίας (Baa3). Πρόκειται για την πρώτη έκδοση καλυμμένου ομολόγου στη Ρουμανία, με την οποία η Alpha Bank Romania αξιοποιεί το σύγχρονο νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο της χώρας που ενθαρρύνει –με τον νόμο 304/2015– την ενεργό ανάπτυξη της αγοράς καλυμμένων ομολογιών και επιβεβαιώνει την πρωτοπόρο δράση της στο τραπεζικό σύστημα, καθώς ήταν η πρώτη τράπεζα που διέθεσε στεγαστικό δάνειο στη Ρουμανία το 2001.

Η Alpha Bank Romania δραστηριοποιείται στη Ρουμανία επί 22 συνεχή έτη, προσφέροντας ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Αποτελεί την πρώτη διεθνή τράπεζα που εισήλθε στην εγχώρια αγορά και με την επέκταση του δικτύου της έχει επιτύχει επαρκή γεωγραφική κάλυψη της αγοράς της Ρουμανίας, αριθμώντας πλέον 130 καταστήματα.

Με την έκδοση αυτή, η Alpha Bank Romania αποκτά τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει σημαντικά τις πηγές χρηματοδότησής της και να αντλήσει νέα κεφάλαια, με μειωμένο κόστος, προκειμένου να στηρίξει ακόμη πιο δυναμικά την οικονομία της χώρας και να επεκτείνει περαιτέρω τις αναπτυξιακές της δραστηριότητες.

Η έκδοση καλυμμένων ομολογιών αποτελεί πλέον μια συνήθη χρηματοδοτική λύση για τις διεθνείς αγορές. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. το 27% περίπου των χορηγούμενων στεγαστικών δανείων χρηματοδοτείται από την έκδοση καλυμμένων ομολόγων.