ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες και μείωση πωλήσεων για την αλλαντοβιομηχανία «Νίκας» το 2018

zimies-kai-meiosi-poliseon-gia-tin-allantoviomichania-nikas-to-2018-2311895

Βηματισμό αναζητεί ακόμη η αλλαντοβιομηχανία «Νίκας», δύο και πλέον χρόνια μετά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς στα δικά της συσσωρευμένα προβλήματα ήρθαν να προστεθούν την προηγούμενη διετία η κατάρρευση του δικτύου της «Μαρινόπουλος» και η πτώση της αγοράς αλλαντικών. Το 2018 ήταν ακόμη μία ζημιογόνος χρονιά, ενώ οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητας παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2017. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η αλλαντοβιομηχανία, οι πωλήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν το 2018 σε 40,95 εκατ. ευρώ καταγράφοντας πτώση 1,15% σε σύγκριση με το 2017.

Σε επίπεδο εταιρείας η πτώση ήταν μεγαλύτερη, 4,93%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 40,49 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 42,59 εκατ. ευρώ ευρώ το 2017. Η μεγαλύτερη αυτή μείωση οφείλεται στη διακοπή της πώλησης των τυροκομικών προϊόντων λόγω της πώλησης της θυγατρικής εταιρείας «Δομοκός Α.Ε.» στην Optima της οικογένειας Παντελιάδη. Τα μεικτά κέρδη σε επίπεδο ομίλου, αλλά και εταιρείας, διαμορφώθηκαν σε 9,29 εκατ. ευρώ έναντι 9,74 εκατ. ευρώ το 2017, με το μεικτό περιθώριο κέρδους σε επίπεδο εταιρείας να ενισχύεται ελαφρώς, στο 23% έναντι 22,9% το 2017. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, εάν από το 2018 εξαιρεθούν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα που αφορούν την αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων και διανομών ύψους 657.000 ευρώ, τότε τα μεικτά κέρδη της εταιρείας και του ομίλου εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,1% σε σύγκριση με το 2017.

Ο όμιλος έκλεισε το 2018 με ζημίες προ φόρων 6,76 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 15,47 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ σε επίπεδο εταιρείας οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν το 2018 σε 6,32 εκατ. ευρώ έναντι 19,22 εκατ. ευρώ το 2017. Η μεγάλη αυτή απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι στη χρήση του 2017 διεγράφησαν δάνεια, τόκοι και εγγυήσεις ύψους 23,62 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης. Ο καθαρός δανεισμός της «Νίκας» σε επίπεδο ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 18,39 εκατ. ευρώ από 15,89 εκατ. ευρώ στο τέλος το 2017.

Στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας είναι η επίλυση του ζητήματος σχετικά με τη στέγασή της. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση της εισηγμένης, η μίσθωση του ακινήτου όπου στεγάζεται σήμερα η εταιρεία, στον Αγιο Στέφανο, λήγει στις 30 Απριλίου 2019 και η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις για την παράταση της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης, εξετάζοντας παράλληλα και εναλλακτικές προτάσεις. Σε ό,τι αφορά την εμπορική της στρατηγική για το 2019, η εταιρεία επιδιώκει την ενίσχυση της διανομής της στη μικρή λιανική, καθώς και στο κανάλι των επαγγελματικών πωλήσεων, αλλά και την αύξηση των εξαγωγών.