ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Και ψηφιακά οι χορηγήσεις καταναλωτικών από την Τράπεζα Πειραιώς

Και ψηφιακά οι χορηγήσεις καταναλωτικών από την Τράπεζα Πειραιώς

Την ηλεκτρονική τραπεζική στη χορήγηση καταναλωτικών δανείων με απλές και γρήγορες διαδικασίες που δεν απαιτούν την παρουσία του πελάτη στην τράπεζα, επιδιώκει να επεκτείνει η Tράπεζα Πειραιώς, διευρύνοντας το μοντέλο του e-loan.

Το e-loan προσφέρεται και διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω της winbank και ο πελάτης καταχωρίζει ηλεκτρονικά την αίτησή του, υπογράφει ψηφιακά τη σύμβαση και εκταμιεύει το δάνειό του εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, από τον χώρο του και στον χρόνο που επιθυμεί. Εκτός από την ταχύτητα στην εκταμίευση, το e-loan εξασφαλίζει μειωμένο επιτόκιο δύο μονάδων σε σχέση με τα συμβατικά καταναλωτικά δάνεια, το επιτόκιο των οποίων διαμορφώνεται σήμερα μεταξύ 12%-16%. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της τράπεζας Πειραιώς κ. Γιάννη Γραμματικό, η τράπεζα προωθεί πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες χορήγησης καταναλωτικών δανείων και μικρών επιχειρηματικών δανείων μέσω του δικτύου των καταστημάτων της, υιοθετώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, υπογραφή των συμβατικών εντύπων με χρήση ψηφιακών πρωτοκόλλων και άμεση εκταμίευση του δανείου.

Η τράπεζα προωθεί επίσης νέο μοντέλο τιμολόγησης τόσο για τα καταναλωτικά όσο και για τα στεγαστικά δάνεια, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους πιστωτικής συμπεριφοράς του πελάτη, αλλά και την ευρύτερη σχέση του πελάτη με την τράπεζα. Ο νέος τρόπος τιμολόγησης είναι απόλυτα προσωποποιημένος, ενώ παράλληλα δίνει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να διαμορφώσει το επιτόκιο δανεισμού και κατ’ επέκταση το ποσό της δόσης που θα πληρώνει. Η αναφορά ενός πελάτη στον «Τειρεσία» και ανάλογα με το είδος της αναφοράς δεν είναι αποτρεπτική για δανειοδότηση, καθώς τα σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης βοηθούν να συνεκτιμώνται οι βασικοί παράγοντες που καθιστούν τους πελάτες αξιόχρεους ή μη. Επιπλέον, η παραμονή τους στην «κακή λίστα» στα συστήματα της «Τειρεσίας» έχει μειωθεί και ο χρόνος τήρησης των δυσμενών στοιχείων εξαρτάται από το είδος τους. Σε περίπτωση που η αναφορά του πελάτη στον «Τειρεσία» οφείλεται σε ρύθμιση δανείων, εφόσον τηρεί τη ρύθμιση για ένα ικανοποιητικό διάστημα θεωρείται «εξυγιανθείς» και έχει τις ίδιες προοπτικές χρηματοδότησης με τους λοιπούς πελάτες, στην κατεύθυνση μη αποκλεισμού ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας.