ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτυχής έκδοση καλυμμένης ομολογίας από τη θυγατρική της Alpha στη Ρουμανία

Επιτυχής έκδοση καλυμμένης ομολογίας από τη θυγατρική της Alpha στη Ρουμανία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αρχική έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους 200 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική τράπεζα του ομίλου Alpha Bank στη Ρουμανία, στο πλαίσιο διεθνούς προγράμματος που ανακοινώθηκε πρόσφατα και προβλέπει την απευθείας έκδοση καλυμμένων ομολογιών έως του ποσού του 1 δισ. ευρώ.

Είναι η πρώτη φορά που ρουμανική τράπεζα προχωράει στην έκδοση καλυμμένης ομολογίας, γεγονός που αποτελεί ορόσημο τόσο για την Alpha Bank Romania όσο και για τις κεφαλαιακές αγορές της Ρουμανίας.

Η έκδοση έχει πενταετή διάρκεια, αποδίδει κουπόνι κυμαινόμενου επιτοκίου και καλύπτεται από στεγαστικά δάνεια υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας στη ρουμανική αγορά. Η συναλλαγή προσείλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των εγχώριων και διεθνών θεσμικών επενδυτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) και η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Κύριος συντονιστής της έκδοσης ήταν η Barclays, σε συνεργασία με την Alpha Finance Romania. Το καλυμμένο ομόλογο θα διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια του Λουξεμβούργου και του Βουκουρεστίου, ενώ έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση (P)Baa2 από τον οίκο Moody’s.

O εκτελεστικός πρόεδρος της Alpha Bank Romania και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Alpha Bank, Sergiu Oprescu, δήλωσε ότι «περίπου 18 χρόνια μετά τη διάθεση, το 2001, του πρώτου στεγαστικού δανείου στη Ρουμανία από την Alpha Bank Romania, η τράπεζα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εγχώρια τραπεζική αγορά και, με την εισαγωγή αυτού του καινοτόμου χρηματοδοτικού εργαλείου, επιβεβαιώνει εκ νέου την ικανότητά της να πρωτοπορεί».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ε. Ψάλτης σχολίασε ότι «η επιτυχής έκδοση της καλυμμένης ομολογίας, της πρώτης στη ρουμανική αγορά, ενισχύει τη ρευστότητα της θυγατρικής μας και συμβάλλει στον επιχειρησιακό της στόχο για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, αξιοποιώντας τις ισχυρές προοπτικές της εγχώριας οικονομίας».

Η Alpha Bank Romania δραστηριοποιείται στη Ρουμανία επί 22 συνεχή έτη, προσφέροντας ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Αποτελεί την πρώτη διεθνή τράπεζα που εισήλθε στην εγχώρια αγορά και με την επέκταση του δικτύου της έχει επιτύχει επαρκή γεωγραφική κάλυψη της αγοράς της Ρουμανίας, αριθμώντας πλέον 130 καταστήματα.

Με την έκδοση αυτή, η Alpha Bank Romania αποκτά τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει σημαντικά τις πηγές χρηματοδότησής της και να αντλήσει νέα κεφάλαια, με μειωμένο κόστος, προκειμένου να στηρίξει ακόμη πιο δυναμικά την οικονομία της χώρας και να επεκτείνει περαιτέρω τις αναπτυξιακές της δραστηριότητες.