ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ψήφος εμπιστοσύνης στη θυγατρική της Alpha στη Ρουμανία

Ψήφος εμπιστοσύνης στη θυγατρική της Alpha στη Ρουμανία

Η επιτυχής έκδοση της καλυμμένης ομολογίας ύψους 200 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank Romania, θυγατρική του ομίλου Alpha Bank, είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στη ρουμανική αγορά και είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και σημαντικών υπερεθνικών οργανισμών στις προοπτικές της ρουμανικής οικονομίας και στη δυνατότητα της Alpha Bank Romania να χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό αναφέρουν πηγές της τράπεζας, επισημαίνοντας ότι στην έκδοση του καλυμμένου ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ της Alpha Bank Romania συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, και η EBRD με επένδυση 40 εκατ. ευρώ και το IFC με επένδυση 50 εκατ. ευρώ.

Η πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει λάβει η έκδοση από τον οίκο Moody’s («Baa2» κατηγορίας investment grade) είναι μία βαθμίδα υψηλότερα από την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ρουμανίας («Baa3») και πέντε βαθμίδες υψηλότερα από τη διαβάθμιση της Ελλάδας («B1»). H Alpha Bank Romania εισάγει ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τα δεδομένα της ρουμανικής αγοράς, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τη ρευστότητα και να διευρύνουν τις πηγές χρηματοδότησής τους, δίνοντας σημαντική ώθηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η εξάρτηση από τους μητρικούς τους ομίλους – κατά κανόνα μεγάλες τράπεζες της ∆υτικής Ευρώπης. Μετά το άνοιγμα της αγοράς από την Alpha Bank Romania, η οποία αξιοποίησε την πρόσφατη πλήρη εναρμόνιση του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου της Ρουμανίας με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε., ακόμη περισσότερες εγχώριες τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών.

Η Alpha Bank Romania δραστηριοποιείται στη Ρουμανία επί 22 συνεχή έτη, προσφέροντας ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Αποτελεί την πρώτη διεθνή τράπεζα που εισήλθε στην εγχώρια αγορά και με την επέκταση του δικτύου της έχει επιτύχει επαρκή γεωγραφική κάλυψη της αγοράς της Ρουμανίας, αριθμώντας πλέον 130 καταστήματα.