ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκαν κατά 11% οι πωλήσεις της Westnet

Αυξήθηκαν κατά 11% οι πωλήσεις της Westnet

Aύξηση εσόδων και κερδών παρουσίασε το 2018 η Westnet. Η εταιρεία, που ανήκει στον όμιλο Olympia Group, ανακοίνωσε ότι πέτυχε κύκλο εργασιών ύψους 101,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 11% σε σύγκριση με τη χρήση του 2017. Τα κέρδη μετά φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,36 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 18%, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το 2017. Tέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε περίπου 0,4 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας χαρακτήρισε θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. «Το 2018 ήταν μια χρονιά δυνατών επιδόσεων για τη Westnet», σχολίασε ο γενικός διευθυντής της, Γιώργος Δαβιώτης. «Παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας», πρόσθεσε, «καταφέραμε να σημειώσουμε σημαντική ανάπτυξη και να ξεπεράσουμε για πρώτη φορά το όριο των 100 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις».

Ως ορόσημα της χρονιάς που πέρασε σημειώνονται η σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων της θυγατρικής της Westnet στην κυπριακή αγορά, η προσθήκη νέων κατηγοριών στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και η ένταξη του κλάδου των καταναλωτικών μπαταριών της Toshiba. Σημαντική ήταν και η περαιτέρω επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, τόσο με εκπαιδεύσεις όσο και με την προσέλκυση έμπειρων στελεχών για τις νέες προϊοντικές κατηγορίες στις οποίες εισήλθε η Westnet.

Για το 2019 η διοίκηση της εταιρείας είναι αισιόδοξη, αν και αναγνωρίζει τις δυσκολίες στο γενικότερο περιβάλλον. Η πεποίθηση αυτή εδράζεται στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας, στην έμφαση στις αποκλειστικές συνεργασίες, στην είσοδο σε νέες κατηγορίες προϊόντων κ.ά. Η εταιρεία το 2019 σχεδιάζει να τοποθετηθεί στην αγορά των λύσεων Cloud Distribution, Voice over IP (VoiP), ασφάλειας (security) και, επιπλέον, προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω την κατηγορία των αξεσουάρ και περιφερειακών.