ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτυχής η αύξηση κεφαλαίου της «Μοτοδυναμικής»

Επιτυχής η αύξηση κεφαλαίου της «Μοτοδυναμικής»

Ικανοποιητικό ήταν το ενδιαφέρον που έδειξαν οι μέτοχοι της «Μοτοδυναμικής Α.Ε.» κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Η αύξηση, που έγινε με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, ολοκληρώθηκε χθες και οι παλαιοί μέτοχοι ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό 92%. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι σημαντικοί μέτοχοι (οικ. Κυριακόπουλου, Yamaha Europe, οικ. Χατζίκου) ελέγχουν περίπου το 80% της επιχείρησης, η συμμετοχή στην αύξηση συμπεριέλαβε και σημαντικό μέρος των μικρομετόχων.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9,83 εκατ. ευρώ, ωστόσο, καλύφθηκε κατά 100%, με δεδομένο ότι εξαρχής οι βασικοί μέτοχοι της «Μοτοδυναμικής» είχαν εκφράσει την πρόθεση να καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιχείρησης, η αύξηση καλύφθηκε κατά 1,22 φορές, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε 21,47 εκατ. μετοχές. Οι μέτοχοι, ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης, αρχικά κάλυψαν την έκδοση σε ποσοστό 92,02% με την καταβολή συνολικού ποσού 9,04 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν σε 16,15 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Εμειναν έτσι αδιάθετες 1,4 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούσαν σε περίπου 0,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις, η οικογένεια Σ. Χατζίκου (κατείχε το 6%) άσκησε πλήρως τα δικαιώματα. Η «Μοτοδυναμική» ελέγχεται σε ποσοστό 62,4% από την οικογένεια Κυριακόπουλου, ενώ επιπλέον ποσοστό 5,6% κατείχε η οικογένεια Ταβουλάρη και 4,9% η Yamaha Europe NV. Οι αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής και διατέθηκαν αναλογικά και μέχρι της εξαντλήσεως των αδιάθετων μετοχών.

Μέχρι χθες δεν είχε γίνει γνωστό ποιοι τελικά τις ανέλαβαν, αλλά όλοι εκτιμούν ότι είναι οι σημαντικοί μέτοχοι της εταιρείας. Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν στην εξαγορά της Sixt (Lion Rental) από τη «Μοτοδυναμική», μετά τη συμφωνία της τελευταίας με τις πιστώτριες τράπεζες για την εξυγίανση της πρώτης.